Home / Què és l’AFA? / Escola Inclusiva

 

La Comissió d’Escola Inclusiva té com a objectiu vetllar pels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) a l’entorn escolar, sensibilitzar a les famílies i conèixer les necessitats i/o mancances d’aquest recurs.  Oferir tant als infants com a les famílies tots els recursos disponibles.

Si voleu col·laborar o per a més informació us podeu adreçar: inclusiodms@gmail.com