COMISSIÓ DE GESTIÓ DE MANTENIMENT

Què fem?

La Comissió de Gestió de Manteniment és l’encarregada de supervisar que les infraestructures de l’escola, tant físiques com tecnològiques, estiguin en les millors condicions possibles. Per això, se’n fan revisions regulars i es gestionen grups de treball encarregats de portar a terme les tasques de millora adients. L’AFA i la Direcció de l’escola han d’aprovar totes i cadascuna de les actuacions.

Per què ho fem?

El Consorci d’Educació de Barcelona (Generalitat + Ajuntament) és l’entitat encarregada de fer el manteniment dels edificis escolars de la ciutat i de gestionar-ne la neteja i el subministrament. A causa de les restriccions administratives,  ha minvat molt la capacitat operacional del Consorci i, per això, durant un temps indeterminat només solucionaran els temes més urgents. Des del curs 2011-2012, un grup de famílies de l’escola s’encarrega d’evitar que l’escola es vagi malmetent poc a poc. 

Com ho fem?

Es fan revisions regulars i es gestionen grups de treball encarregats de portar a terme les tasques de millora adients. L’AFA i la Direcció de l’escola han d’aprovar totes i cadascuna de les actuacions. Un cop l’any s’organitza l’Operació ITV, que és una diada de treball cooperatiu per fer una escola millor, més bonica i més segura.
L’única aportació que han de fer els que vulguin col·laborar és dedicar-hi algunes hores de treball!!

Contacte

Comissió : Àlex Soler, Àlex Roig, Ramón Caba, Sebas Martínez, Josep Lamesa i Edu Espinosa de los Monteros.

Email: mantenimentDMS@gmail.com