Home / Què és l’AFA? / Comissió TIC

 

La Comissió TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) té com a objectiu vetllar per que els/les alumnes, les famílies i el professorat de l’àmbit del DMS utilitzin les tecnologies digitals de la forma més òptima, segura i pedagògica possible, i proporcionar accés a la informació necessària per a tal fi.

Integrants: J. Oliver, E. Huarte, A. Canals & À. Vallejo (vocal)

Alguns dels punts que hem tractat, però no exclusivament són:

Si voleu col·laborar o per a més informació us podeu adreçar a: a tic@familiesdms.cat