COMISSIÓ TIC

Què fem?

La Comissió TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) vol vetllar per què els/les alumnes, les famílies i el professorat de l’àmbit del DMS utilitzin les tecnologies digitals de la forma més òptima, segura i pedagògica possible. Fixat l’objectiu, ens toca a nosaltres proporcionar la informació accessible a tothom per aconseguir-ho.

Per què ho fem?

Perquè creiem que les TIC són una poderosa eina de treball per als mestres i d’aprenentatge per a tots els alumnes. Perquè sabem que formen part indestriable de la societat en què s’insereixen l’escola i les famílies per bé que a l’hora d’incorporar-les al procés educatiu creiem que s’ha de definir un criteri ampli, clar i precís. De la mateixa manera, som conscients que l’aplicació creixent de les TIC planteja molts reptes i interrogants i per això intentem aportar eines també de prevenció i educació en el seu ús.

Com ho fem?

De moltes maners però per posar exemples, fins ara hem col·laborat en el manteniment informàtic al DMS, hem proporcionat l’assessoria tecnològica i de contractació de l’informàtic de l’escola o hem assessorat l’AFA en la creació de l’extraescolar de Robòtica.

També hem introduït la Tecnologia Google Apps for Education (ara anomenada G Suite) al DMS amb un treball d’assessoria sobre gestió de dades personals al DMS:

Projecte Google Apps for Education al DMS

En un altre àmbit, també hem aportat eines per al debat sobre l’ús dels mòbils per part de menors de primària:

Compro un mòbil a la meva filla de 6è de primària?
PACTE FAMILIAR PER L’ÚS DE L’SMARTPHONE

Finalment també col·laborem en la gestió tècnica d’aquest blog.

Contacte

Integrants: J. Oliver, E. Huarte, A. Canals & À. Vallejo (vocal)
I si voleu col·laborar o tenir més informació escriviu-nos!

tic@familiesdms.cat