Tinc possibilitats que concedeixin una beca al meus fills i filles per a fer extraescolars?

 Des de la comissió de convivència us recomanem que llegiu les
condicions per demanar beca a les extraescolars, pot ser teniu dret i no
en sou conscients!

  Us donem algunes pistes per saber si en podeu tenir:

        * Les beques es donaran a famílies amb ingressos iguals o inferiors a
9.000€ per membre de la unitat familiar

        * Família de 3 membres: Ingressos iguals o inferiors a 27.000€
        * Família de 4 membres: Ingressos iguals o inferiors a 36.000€
* Família de 5 membres: Ingressos iguals o inferiors a 45.000€

-> Famílies monoparentals: L’adult de referència compta com a dues
persones

-> Famílies amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33%:
aquest membre de la família també compta com a dues persones

        * Les famílies sol·licitants han d’estar empadronades a la ciutat
de Barcelona.
        * Les beques són del 30%, 60% o 90% de l’import per a una sola
extraescolar esportiva, segons renda. La resta de l’import ha de ser
abonada per la família.
        * Les beques es donaran per a les activitats esportives detallades al
document adjunt.
* Si es vol demanar monitor de suport s’ha d’haver demanat beca
econòmica.

Adjuntem el document amb les instruccions per tramitar la beca:

Si teniu consultes podeu contactar amb nosaltres a través del correu
convivencia@familiesdms.cat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog