SERVEI DE TRANSPORT D’AUTOCAR 2022-23

Aquest servei de transport és necessari per moltes famílies del centre per poder conciliar vida laboral i familiar, donada la distància de les seves llars respecte l’escola. És un servei imprescindible tot i l’extra en despesa econòmica que comporta. A la nostra escola, el servei d’autocar està compartit entre les escoles Dolors Monserdà-Santapau, Costa i Llobera, Tàber i Scuola Italiana, gestionat per les comissions de transports de les associacions de famílies d’alumnes de les tres escoles. L’empresa de transports contractada actualment és GrandLordbus SL. Empresa amb la que, enguany, ja fa 7 anys que treballem plegades per oferir el millor servei possible pel conjunt de famílies i a un preu molt raonable.

ATENCIÓ! NOTA PER A FAMÍLIES USUÀRIES

Voleu fer canvis en el servei contractat?

 • Sí, vull fer una modificació puntual dins la pròpia ruta habitual: Doncs has d’avisar directament al monitor/a de l’autocar i en cas que sigui necessari fer reforç via agenda escolar.
 • Sí, vull fer una modificació de la rutina habitual (de caràcter permanent o puntual, modificar dades personals o algun altre aspecte):Has d’avisar l’empresa de transports amb un mínim de 3 dies naturals d’antelació a través del següent formulari: https://goo.gl/forms/VCW2j20L0ypRmXBW2

Vols comunicar una incidència, plantejar algun dubte o fer algun suggeriment?

 • Sí, vull comunicar una incidència / vull preguntar algun dubte / vull proposar alguna millora: Si vols fer alguna d’aquestes gestions o comunicar algun altre aspecte de caràcter no habitual pots omplir el següent formulari: https://goo.gl/forms/bduIM1fiAJEnk93y2

RUTES I LLISTAT DE PARADES 2022-23

El servei consta de 3 rutes de matí i 4 rutes de tardarutes de referència curs 2022-23

ASPECTES BÀSICS DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI

 • Tota la informació la podeu veure a la normativa 2022-23.
 • La inscripció al servei es fa a final del curs escolar i és pels 10 mesos de durada del següent curs, el cost del servei està prorratejat per aquests 10 mesos.
 • La inscripció al servei anual (tant de mitja ruta com de ruta sencera) es durà a terme a final del curs escolar (mesos de juny – juliol).
 • Les rutes es configuren el mes de juliol en funció de les famílies usuàries inscrites dins el termini d’inscripció establert. Un cop confeccionades, són validades per la Guàrdia Urbana de Barcelona i no poden ser modificades durant el curs (excepte casos degudament justificats). En el moment de confirmar la inscripció, es cobrarà l’import corresponent a la quota del setembre i del juny del curs següent.
 • A l’alumnat de I3 que comenci a utilitzar el servei des de principi de curs, no se’l cobrarà la mensualitat de setembre, d’aquesta manera podrà fer una adaptació progressiva al servei d’autocar.
 • Les famílies que realitzin la inscripció per començar a l’octubre, hauran d’abonar una mensualitat, les famílies que es donin de baixa abans de finalitzar el curs no recuperaran la quota avançada del juny.

MODALITATS (descrites a la normativa 2022-23) I COST DEL SERVEI

Servei Complet: 1100€ anuals (pagament anual, 5% descompte)

S’aplicaran els següents descomptes quan tots els germans utilitzin el Servei Complet:

 • 870€ , el segon germà o germana.
 • 650€, el tercer germà o germana.
 • 0€, a partir del quart germà o germana.

Mitja Ruta: 850€ anuals (pagament anual, 5% descompte)

S’aplicaran els següents descomptes quan tots els germans utilitzin el Mig Servei:

 • 700€ , el segon germà o germana.
 • 540€, el tercer germà o germana.
 • 0€, a partir del quart germà o germana.

MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID-19

Arran de la situació sanitària, aquest curs s’han pres una sèrie de mesures extraordinàries que podeu trobar detallades al punt 5 de la normativa 2022-23. L’objectiu és minimitzar el risc de contagi a l’autocar així com tenir la traçabilitat dels contactes estrets, tenint en compte totes les indicacions de les autoritats sanitàries per aquest tipus de transport i prenent mesures addicionals a les mínimes marcades.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a transports.taber.dms@gmail.com

DADES DE CONTACTE DE LA COMISSIÓ D’AUTOCARS I L’EMPRESA DE TRANSPORTS

La Comissió d’Autocars de l’AFA de l’Escola Dolors Monserdà-Santapau està formada per pares i mares de l’escola.

Empresa: Grand Lord Bus, SL, tel. 93 580 12 26 / 646 452 530, info@grandlordbus.com. Tlf. monitora DMS: 672 232 996