COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

Què fem?

La Comissió d’Extraescolars coordina les activitats que ofereix l’AFA i que l’alumnat pot fer fora de l’horari escolar. Aquestes son:

  • les activitats de tarda després de l’escola
  • el servei d’acollida del matí
  • el servei de ludoteca de la tarda
  • la natació que fa l’alumnat durant l’espai de migdia

A final de cada any escolar, es valora l’any anterior, i es segueix treballant en la millora de la qualitat i la gestió de les activitats extraescolars que s’ofereixen.

Per què ho fem?

Un dels nostres objectius és oferir un espai d’educació 360º als infants, amb activitats extraescolars que donin continuitat als valors amb els que s’identifica l’escola.

En línea amb això, entre tot el que fem, s’han escollit tres activitats troncals, que son: els escacs, el hockey i el teatre.

Amb aquesta finalitat se’ls ha donat una continuitat al llarg dels cursos (s’oferten desde P4 fins 6è curs) i s’han integrat dins de l’espai migdia i al casal d’estiu.

Com ho fem?

Inscripcions a extraescolars

Es fan de manera digital, a través d’un formulari, a principis del mes de juny.

Al setembre i durant tot el curs també es poden fer inscripcions, però només als cursos que tenen places disponibles i amb inici de l’activitat el mes següent de la inscripció.

Llistes d’espera

En el cas que el nombre d’incripcions en termini superi el número de places es donarà prioritat a l’alumnat que va cursar aquella activitat l’any anterior. Amb la resta d’inscrits, es farà un sorteig.
Totes les famílies que no hagin obtingut plaça s’avisaran mitjançant una trucada telefònica. Si no rebeu cap trucada és senyal de que l’infant està inscrit definitivament.

Horari, lloc i inici de les activitats

L’inici de les activitats extraescolars és l’1 d’octubre.

Totes les activitats extraescolars a excepció de piscina (que es fa al migdia a Can Caralleu), es fan a les instal·lacions de l’escola, de 16.30h a 17.45h. Els monitors recullen els infants de P4 i P5 per portar-los al lloc on es desenvolupi l’activitat i, a partir de 1er, ja hi van sols. Tot i això, no està de més avisar al professorat via agenda escolar.

Piscina a 1er curs

Atenció! A 1er curs, la piscina forma part de l’horari lectiu, per tant, és una activitat obligatòria i subvencionada. Tot i això, les famílies heu de fer la inscripció igualment a través del formulari d’extraescolars perquè tinguem les vostres dades i us puguem cobrar els 18€ mensuals (de pagament trimestral) que és l’import del cost de l’autocar que els porta fins a Can Caralleu.

Heu de tenir en compte que aquesta activitat comença a mitjans de setembre, igual que l’escola, per tant el 1r rebut será de 3 mesos i ½ (del 15 de setembre al 30 de desembre).

Baixes

Les baixes s’han de comunicar per email a l’Albert Casanova (coordinacioextraescolarsdms@gmail.com) abans del dia 25 de cada mes. Les baixes durant el mes no suposaran el retorn de la quota d’aquell mes.

Beques i ajuts

Les activitats extraescolars son susceptibles de demanar beca de 1er a 6è (excepte en el cas de natació i teatre). Per sol.licitar el formulari i fer la tramitació de la beca us heu d’adreçar a l’Albert Casanova. Cada any us avisarem del període d’inscripció, que normalment és a principi de curs.

Inscripcions als serveis d’acollida matinals i ludoteca

Per inscripcions als serveis d’acollida matinal o de tarda a la ludoteca, us heu de posar en contacte amb l’Albert Casanova per email a coordinacioextraescolarsdms@gmail.com o podeu trobar-lo al despatx de l’AFA de l’escola.
Per inscripcions puntuals d’un dia en qualsevol dels dos serveis, el preu seran 5 euros, que podeu abonar directament en metàlic als monitors responsables d’aquell dia.

Contacte

L’Albert Casanova és el coordinador d’extraescolars del DMS i està a càrrec de la comunicació entre famílies i totes les empreses d’activitats extraescolars.

Us podrà ajudar en el cas d’incripcions, baixes, pagaments, beques i dubtes relacionats amb les activitats i/o el professorat que les imparteix. El podeu trobar cada tarda al despatx de l’AFA de l’escola o li podeu escriure per email a:
coordinacioextraescolarsdms@gmail.com

Per feedback, idees o suggerències de millora del servei, la Comissió d’Extraescolars està a la vostra disposició a través d’aquest correu:  extraescolars@familiesdms.cat

Integrem la comissió l’Anna Carné i la Laia Bahima.