Libris és el nom del projecte que té per objectiu gestionar els llibres de l’escola per tal de poder-los aprofitar durant més d’un curs escolar. Es va iniciar el 2003 a partir d’una iniciativa d’un grup de pares de l’escola. El seu lema és “Reutilitzar, educar i estalviar”.

Aquests llibres els gestiona i els custodia l’AFA, a través de la Comissió Libris,en col·laboració amb els alumnes, el claustre de mestres, els delegats de curs i les famílies que al mes de juny i setembre participen en les tasques de neteja i classificació dels llibres. A final de curs es comprova l’estat dels llibres, es preparen per a l’any següent (si cal, se’n fan petites reparacions) i se substitueixen els malmesos. Al setembre, s’organitzen els llibres en lots que es lliuraran al començament de curs. Així, les famílies no han de comprar cap llibre. En el lot que rep cada alumne quan comença el curs, hi ha tots els llibres que s’utilitzaran durant tot l’any, alguns de nous, altres d’usats i altres d’un sol ús. Els llibres de lectura es queden a l’aula.

La classificació es fa segons el tipus de llibre:

· Els llibres de lectura, els diccionaris, els atles i els de consulta de classe formen part del fons bibliogràfic de l’escola. Cada any se’n compren de nous per renovar i actualitzar el fons.

· Els llibres de text reutilitzables els gestiona la Comissió. És responsabilitat dels alumnes fer-ne un bon ús i també de les famílies, que duen a terme tasques de manteniment i supervisió per donar suport a la Comissió. Aquests llibres acostumen a canviar-se cada quatre anys.

· Els llibres d’un sol ús, com ara els quaderns, els compra la Comissió i els distribueix a les classes amb la col·laboració de les famílies. Aquests no es reutilitzen.

· Els llibres per a nens amb necessites educatives especials també s’inclouen en el projecte. De totes maneres, cada any es compren els llibres nous que es necessitin.

D’aquesta manera, els alumnes aprenen a respectar el material i les famílies no s’han d’encarregar de comprar cap llibre perquè la Comissió ho fa per tothom.

El projecte Libris es paga entre totes les famílies, amb una quota anual uniforme, actualment, de 47 € per als cursos de 1r a 6è, i una altra quota més petita de 12 € per als cursos de P3 a P5. Les quotes les proposa la Comissió Libris segons la previsió de despesa i es revisen anualment. La Junta de l’AFA aprova les quotes i gestiona els ingressos en un compte totalment independent i únicament destinat a llibres.

El pagament es fa en un únic rebut domiciliat el mes de juliol per a tots els alumnes de l’escola per poder fer la comanda del que es necessita i així tenir-ho tot enllestit al principi de setembre.

Contacte: librisdms@gmail.com