Home / Tresoreria. Quotes AFA i Libris

 

Tresoreria de l’AFA durant aquest curs 2018-2019

 • Quin es el cost per alumne de l’AFA i Libris pel curs 2018-2019?
 • Hi ha descomptes per famílies nombroses?
 • Per a què serveix la quota de l’AFA?
 • Per a què serveix la quota de Libris?
 • Quan es giren els rebuts?
 • Què haig de fer per canviar el meu compte corrent a on es giren els rebuts?
 • Com puc contactar amb la tresoreria de l’AFA?
 • Quotes aprovades pel curs 2018-2019
 • Quin número de compte corrent  té l’AFA?

Quin es el cost per alumne de l’AFA i Libris pel curs 2018-2019 ?  Durant aquest curs el cost de  l’AFA és de  100€ i el de Libris 36€

– Hi ha descomptes per famílies nombroses? Les famílies amb 3 o més fills a l’escola tindran un descompte del 50% a la quota d’AFA i de Libris a partir del tercer fill matriculat al DMS. Aquest descompte  ja s’aplica directament, no cal sol·licitar-lo.

– Per a què serveix la quota de l’AFA? Els 100€ que paga cada alumne es reparteixen en els següents conceptes:

 • Psicopedagocia: 29,96€
 • Monitora de biblioteca i formaci: 14,48€
 • Agenda escolar: 8,94€
 • Ajuda Social a les famílies i NNEE:  8,01 €
 • Manteniment escola: 7,31 €
 • Informàtica, personal pagat per l’AMPA: 5,01 €
 • Innovació Tecnològica: 4,47 €
 • Col·laboració econòmica amb l’escola: 4,47 €
 • Coordinador extraescolars & ludoteca:  3,93 €
 • Binding:  2,46 €
 • Filoescola:  2,24 €
 • Lego we do / robòtica: 2,24 €
 • Mobiliari y material biblioteca: 1,79 €
 • Altres (FAPAC…):  1,45 €
 • Dotaciones de libres a la biblioteca: 1,23€
 • Tabalers DMS: 1,12€
 • Conta contes: 0,67€
 • Festa Dissabte ecològic: 0,67€
 • Comissions i despeses bancàries: 0,45 €

– Per a què serveix la quota de Libris? La quota de Libris serveix per finançar el 100% del material escolar (llibres, quadernets i material fungible) dels alumnes.

– Quan es giren els rebuts? La quota de Libris es va girar en un rebut durant el mes de setembre 2018 (P3 serà març 2019). La quota de l’AFA es cobra en 2 rebuts de 50€ cada un.  Un el 1 de desembre i l’altre el 1 de febrer de 2019. Els impagats es giraran a partir del mes de març.

– Quotes aprovades pel proper curs 2018-2019. Pel curs 2018-2019 es manté la quota de l’AFA a 100€ i s’ unifiquen les dues quotes de libris de parvulari i primària a 36€ per alumne, ja que al llarg dels últims anys les despeses en compra de material de parvulari han anat augmentant. Es manté el descompte del 50% en les quotes a partir del tercer fill que estigui matriculat al DMS.

– Què haig de fer per canviar el compte corrent a on es giren els rebuts? Per informar d’un nou compte corrent, cal omplir  aquest formulari , signar-lo i, o bé enviar-lo escanejat per e-mail a tresoreria@familesdims.cat  o  tresoreriadms@gmail.com, o bé deixar-lo a la consergeria de l’escola.

– Com puc contactar amb la tresoreria de l’AFA? A través del correu electrònic: tresoreriadms@gmail.com

– Quin número de compte corrent té l’AFA? AFA: ES28 3183 0801 2100 0122 3173 i  Libris: ES06 3183 0801 2300 0122 3180

Tresorer de l’AFA: Jandro Massana