The quick brown fox jumps over the lazy dog

Aquesta és la frase que en anglès es fa servir per utilitzar totes les lletres del teclat. És una frase àmpliament coneguda en el món anglosaxó per tenir aquesta peculiariedad.
Ès una frase interessant, perquè té certa rima, és molt visual, té un doble sentit i compleix amb el seu objectiu que hagis de prémer totes les tecles.
Buscant una cosa semblant en castellà i català trobes: “El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi” “La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja” en castellà poc conegudes i en català no es troba res.

Deixa un comentari

El teu email no es publicarà. Camps marcats amb * són obligatoris

Categories