Home / Blog antic 2006-2014 / AFA / Test de la figura complexa de Rey-Osterrieth

 


Un dels test que es realitzen amb més freqüències a les escoles és el test de la figura complexa del Rey-Osterrieth (nom dels seus dos promotors).
És un test que serveix per comprovar no només la capacitat memorística visual de les persones sinó també el procés constructiu que utilitzen per memoritzar la figura i després dibuixar-la. 
El procés consisteix que l’examinador passa la figura que es veu a la part superior, a la persona que realitzarà el test, i li diu que la copieu sense límit de temps. Quan hagi acabat i sense avís, se li retira l’original i de nou, sense límit de temps, se li diu que torni a dibuixar la figura. En ambdós casos dibuixarà la figura amb diferents colors, seguint una pauta, perquè d’aquesta manera l’examinador pugui seguir el procés memorístic i de retorn de la memòria realitzat. 
És un test molt antic que va aparèixer l’any 1941, com a conseqüència d’un corrent de psicologia moderna que va aparèixer l’escola alemanya de Gesval que establia una sèrie de principis sobre la percepció en les persones. 
Aquest test de la figura de Rey, està compost per 18 elements bàsics, valorant en el test, no només la seva correcta repetició sinó a més la seva correcta disposició, segons una puntuació detallada. (plantilla test en PDF y word)

El dibuix forma part del desenvolupament humà, no només pel que fa a l’aprenentatge sinó també pel que fa a traslladar la nostra personalitat. 
Així com somrient de manera obligada podem generar alegria, canviant la nostra manera de dibuixar també podem generar canvis en la nostra forma d’actuar i pensar. 
Ja fa temps afegim una divertida xerrada sobre la importància del dibuix en la vida de les persones: Perquè deixem de dibuixar.
Creixem i anem oblidant de l’activitat de dibuixar. 
Potser hauríem aprofitar aquest període per un agradable retorn… 

 

Deixa el teu comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *