L’escola ha implantat l’eina Google Apps for Education -anomenat projecte GAfE en algunes actes de la junta-, a suggeriment del 
Read more
Categories

Subscriu-te al blog