Dijous 20 de novembre, reunió de la junta de l’AFA

La Junta de l’AFA es reuneix periòdicament un cop al mes per tractar temes diversos de funcionament i/o gestió relacionats amb les tasques de l’AFA. En coherència amb la política d’impuls de participació de les famílies, aquestes reunions estan obertes a tothom i, per tant, qualsevol pare o mare de l’escola hi té dret a assistir, ja sigui per exposar alguna qüestió que cregui convenient comunicar a la Junta, ja sigui per preguntar alguna cosa concreta o ja sigui simplement per ser-hi com a oient.

Dit això, us informem que ja tenim la data per a la propera reunió de la Junta de l’AFA d’aquest curs: serà dijous 20 de novembre, a les 21h, a la sala de mestres de l’escola.

Aquesta serà l’ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de la Junta del passat dia 28 d’octubre.
  2. Tresoreria.
  3. Reunió de coordinació.
  4. Consell escolar.
  5. Valoració ITV.
  6. Extraescolars.
  7. Precs i preguntes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog