Home / Què és l’AFA? / Actes Junta AFA

 

Acta Junta AFA DMS 30 d’octubre de 2018

 

Assistents membres de la junta: Borja, Gina, Mireia, Verònica, Carme, Ana, Sergi, Boaz, Miriam, Eduard, Cristina, Jandro i Eneko.

Assistents membres de l’AFA: Goretti (Consell Escolar) i Ricard (AFA)

 Acta:

 • ASSEMBLEA AFA.

Es crea grup de treball per a preparar la propera assemblea de l’AFA del 30 de novembre: Sergi Grau, Mireia Lanaspa, Borja Sans i Ana Claur.

Es repetirà el model d’assemblea del curs passat, conjunta amb l’escola que aprofitarà per a tractar el tema de “Visió d’Escola” que ja està treballant amb iniciatives com la del dia de la festa major on ens van demanar quina escola ens imaginàvem al 2.030.

Per part de la junta, aquest any es millorarà la forma de convocar (i la manera de comunicar-ho) per tal d’aconsseguir més participació.

Es parla de la creació d’una bústia digital per a que els membres de l’AFA puguin enviar a la junta les seves preguntes o dubtes amb antelació i així ser més precisos en les respostes el dia de l’assemblea.

També fer (abans de l’assemblea) una enquesta física sobre el coneixement que es té de les tasques que desenvolupen l’AFA i les seves comissions.

Es parla d’insistir que per a participar activament a la junta o a una comissió no cal estar-ne pendent constantment, que són possibles les col·laboracions puntuals.

 • COMISSIÓ EXTRAESCOLARS/CASAL ESTIU

La Verònica ens explica que ja han fixat una reunió amb la Raquel (Comissió Casal Estiu) i una altra amb l’escola per a que la Extraescolars es faci càrrec de la coordinació del casal de l’estiu vinent.

 • COMUNICACIÓ

El Borja ens explica que la Comissió ha creat una base de dades a partir de la informació del full informatiu que distribueix l’AFA i que omplim quan matriculem els nostres fills/filles per primer cop al DMS. D’aquesta informació se’n pot deduir a quins membres d el’AFA es pot demanar col·laboració per a tasques/temes concrets.

La Comissió de Comunicació centrarà la seva feina en fites concretes que es marcarà, només donarà recolçament puntual a crides concretes però no substituirà les tasques de comunicació de l’AFA o l’escola en general.

 • CONSELL ESCOLAR

Per manca d’ordre del dia del Consell Escolar convocat pel 5 de novembre, l’Eneko no ens pot informar del mateix.

Formulada per l’Eneko i d’altres representants de les famílies la petició de que no-membres del Consell Escolar puguin participar en la Comissió Mixta de l’Espai Migdia, diversos membres del Consell, incloent-hi la presidenta, manifesten arguments en contra, de fons (sent l’Espai Migdia competència del Consell escolar, és lògic que la comissió estigui així constituida, i res obsta a que les famílies canalitzin els seus dubtes, preguntes, recomanacions a través dels seus representants) i de forma (caldria canviar les normes de procediment que te el centre).

 • CONVENIÈNCIA DE CONVOCAR JUNTA EXTRAORDINÀRIA SOBRE “POSICIONAMENTS POLÍTICS” ARREL DE FETS COM ELS DEL 1 D’OCTUBRE DEL 2.017.

En parlem i decidim que sí és convenient convocar aquesta junta extraordinària. Queda pendent la convocatòria que serà un cop feta l’assemblea de l’AFA d’aquest curs. 

 • ELEMENT PERILLOSOS ALS PATIS.

Es decideix fer un inventari d’element perillosos als patís per tal d’eliminar-los; per exemple, les peces de maons i ciment amb els noms d’alguns arbres que hi ha escampats pel bosc.

 • ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC COMISSIÓ TRESORERIA.

La Comissió ens informa de que la nova adreça on ens haurem de dirigir és tresoreria@familiesdms.cat i que tresoreriadms@gmail.com serà eliminada.

 • XERRADA “NOIES AL LAB”

La Carmen Menjíbar confirma que abans de final de curs es farà una  xerrada a l’escola destinada a mares i pares per part de l’associació “Noies a Lab”, aquí copiat enllaç a la web de l’associació: http://www.noiesallab.es/ “Noies al Lab” divulga informació sobre la baixa participació femenina en carreres universitàries d’enginyeria o arquitectura, sobre la percepció per part de les nenes de que l’èxit profesisonal és cosa de nens o sobre la manca de referents femenins a l’ensenyament.

 • CONTROL D’ESFÍNTERS A P3

La Mireia fa una proposta sobre el control d’esfínters a Educació Infantil (P3). L’objectiu d’aquesta  és afavorir el benestar de tota la comunitat educativa (infants, famílies, mestres i monitors/es).  La proposta inclou una breu explicació sobre aquest procés, que sovint està envoltat de molts mites i que depén d’una maduració física i psicològica, que serà diferent en cada infant. No tots els nens i les nenes estan preparats per anar sense calceta/calçotet – bolquer a l’inici del curs escolar, seria important que aquest fet es tingués en compte perquè qüestions com les diferències individuals i les emocions de l’alumnat es recullen en  els principis de l’aprenentatge i en la Carta de Compromís Educatiu que es lliura a les famílies que començaran P3 a l’escola. La Junta està d’acord amb el plantejament i en dóna el recolzament.

 

Barcelona, 11 de novembre de  2018.

……………………………………………………………….

 

Acta de la Junta AFA DMS, 2 d’octubre de 2018

 Assistents membres de la junta: Borja, Sergi, Eduard, Ricardo, Neus, Gina, Boaz, Mireia, Carmen, Miriam, Eneko, Verònica, Sònia i Jandro .

Assistents membres de l’AFA: Maria (Espai Migdia) i Maria Ruiz (Consell Escolar)

 

Acta:

 • TRESORERIA I PRESSUPOST

Després del traspàs de la Sònia Fraile al Jandro com a tresorer de la junta, també s’incorporarà un altre membre que s’encarreguerà del tema dels rebuts. Tresoreria comenta que tot i aquesta nova incorporació cal una altra persona per a portar els temes del dia a dia (subvencions, autoritzacions bancàries, etc.).

Parlem de l’equiparació (possiblement de cara al curs vinent) dels descomptes que s’apliquen a les famílies nombroses, també a les monoparentals i les de vidus o vídues de la quota de l’AFA. Per tal de decidir quins descomptes podem proposar cal esbrinar quantes famílies d’aquests tipus som a l’escola.

 

 • CURS 2018-19: REPTES I OPORTUNITATS

El Borja Sans ens proposa l’exercici d’escriure i passar-li (durant la junta) els reptes personals i col·lectius que cadascun de nosaltres ens proposem per aquest curs. Ho fem. En farà un buidatge i en parlarem en una altra junta. També ens proposa participar -el 27 d’octubre- a les jornades de debat de l’escola pública, on aquest any el tema central és la segregació. Més informació a l’enllaç que el mateix Borja ens envia: https://www.debateducaciopublica.net/

El Ricardo Terrades remarca la necessitat de continuar -des de la junta- captant nous membres, tant per la junta com per a les comissions que ho necessitin; i que potser és útil per a les comissions tenir recolzaments puntuals de membres de l’AFA sobre alguns temes sense la necessitat de forma part de la comissió i quedar-ne compromès més enllà del suport puntual. Ens plantegem una crida general a la junta cap a setmana santa.

 

 • JUNTA AFA. ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I CALENDARI

Aclarim qui forma part de la junta i qui en formava part fins el curs passat i ja se n’ha desvinculat. Se’ns convida (nous i antics membres de la junta) a llegir els documents penjats al google drive de la junta. Ens proposem a sistematitzar doodle de convocatòria de les juntes (i que serveixi per a escollir dia i com a novetat també hora) amb més temps i que l’ordre del dia arribi a la web (post) amb més antelació i així posar en pràctica la teoria de la junta oberta per a que hi puguin assistir els membres de l’AFA que ho vulguin havent tingut temps de organitzar-se.

 

 • RELLEU RESPONSABLE BLOG I CORREU ELECTRÒNIC AFA

La Neus Carrueso pren el relleu a l’Olga Díaz. Cal donar una empenta al blog per tal d’eliminar informació antiga i substituir-la per informació actualitzada. Caldrà una persona que li doni suport a la Neus si ho volem fer. Si no, és massa feina per a una sola persona. Agraïm a l’Olga la seva dedicació i esforç durant més de 3 anys fent-se càrrec d’una feina tan feixuga.

 

 • ASSEMBLEA AFA

Ens proposem programar-la per a finals de novembre, el 23 o el 30, i valorar durant els propers dies si ens sembla adient repetir la formula de fer-la conjunta amb l’escola (o que l’escola participi activament a l’assemblea de l’AFA).

 

 • SUBSTITUCIÓ DE LA MARIONA FERRER AL CONSELL ESCOLAR

Com que la Mariona Ferrer ha deixat l’escola cal la seva substitució per la persona que va quedar primera a les últimes eleccions del CE pel darrera dels que sí van sortir escollits. Des de la junta ens proposem proposar-li en aquesta persona que també formi part de la junta com a vocal.

 

 • RELLEU RESPONSABLE CASAL ESTIU

També cal substitució de la Raquel Moore com a responsable de l’organització (tria de proveïdor i coordinació amb l’escola) del casal d’estiu. La Comissió d’extraescolars ho farà.

 

 • COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

Es parla del tríptic d’extraescolars com a novetat d’aquest any respecte l’antiga graella i butlleta d’inscripció d’anys anteriors, la Verónica comenta que hem pres nota de las errades per l’any vinent.

S’informa de la nova metodología que es vol seguir a través de posts al blog de l’AFA per tal de que les famílies estiguin més informades sobre les extraescolars. A l’Octubre farem la de presentació dels monitors. Proposta Boaz: demana si es podrien gravar vídeos (treball de la comissió de comunicació) a més de indicar el concepte de cada activitat.

 

Es comenta que la Raquel marxa i s’ha de prendre el relleu per portar des de la comissió d’extraescolars la gestió del casal. (Relleu octubre-novembre).

 

 • COMISSIÓ ESPAI MIGDIA

El grup de treball o Comissió que fan formar la Mireia, la Marija, la Gina i la Carmen per tal de col·laborar al menjador convidant a l’escola a seguir les recomanacions de l’Agència de Salut Pública no té en absolut la percepció de que aquesta proposta de col·laboració s’hagi tingut en compte per part del Consell Escolar (responsable de l’Espai Migdia), especialment arrel de la circular de l’escola rebuda el divendres 28 de setembre.

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 20 de març 2018 

Assistents: Eneko, Sergi, Borja, Fernando, Ana i Eduard.

 

NOVES INCORPORACIONS A LA JUNTA.

La assistència tan baixa a la reunió que explica aquesta acta demostra que cal incorporar a més membres de l’AFA a la junta com a vocals. Cada cop hi ha menys assistents a les juntes i les juntes són l’únic fòrum que tenim per a debatre sobre el model d’AFA i sobre la feina que volem fer. Les juntes són importants. És veritat que hi ha hagut noves incorporacions aquest curs però no s’han notat en l’assistència a les reunions mensuals. Dues mesures que pensem que cal pendre: noves incorporacions amb la condició de tenir disponibilitat i provar de fer les convocatòries a diferent hora. Com va dir el Borja a la reunió fem escola, “a la junta s’hi ve a pencar”, potser això és el que cal transmetre quan proposem a la gent que s’incorpori.

GRUP DE TREBALL PRESSUPOSTOS

A l’última reunió de la junta es va crear el grup de treball per a pensar un nou disseny de pressupostos per tal de equilibrar els pressupostos als ingressos a partir de l’any que ve. El grup de treball que es va formar encara no s’ha reunit. Es torna a formar el grup (Carolina Fort, Borja Sans, Fernando Iglesias i Eduard Aguiló) i ens convoquem el dimecres 4 d’abril.

COMISSIÓ MIXTA ESPAI MIGDIA

Cal donar una empenta en aquesta comissió creada l’any passat per tal de conèixer millor des de el punt de vista de l’AFA el funcionament de l’espai migdia. La primera reunió de la comissió va estar molt focalitzada en el menjador.

REUNIÓ FEM ESCOLA (REUNIÓ PEDAGÒGICA + ASSEMBLEA AFA)

En general estem contents amb el contingut de la reunió, en el fet de fer-la conjunta (escola+AFA) i en el fet de que la part AFA fos menys densa que l’assemblea del curs anterior.

Els aspectes a millorar són la participació (convocada amb poc temps de marge) i l’explicació de la part de pressupostos per manca de preparació de la junta.

JORNADA “AUTOAVALUACIÓ”

Des de la junta de l’AFA ens sembla molt bona iniciativa per part del consorci i de l’escola la nova manera d’evaluació dels alumnes (el segon trimestre) que consisteix en evaluar-se un mateix.

La convocatòria no va tenir gaire èxit, cal seguir millorant la participació de mares i pares en totes les convocatòries de l’AFA, de l’escola i les conjuntes.

 Junta AFA

………………………………………………………………………………………………………………………….

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 18 de desembre 2017 

Assistents: Borja Sans, Verònica Mira, Eneko Huarte-Mendicoa, Toni (comissió Casal/Colònies), Sergi Grau, Fernando Iglesias, Eduard Aguiló, Rachel Moore, Neus Carrueso, Ana Claur i Joan Oliver i Sònia Fraile.

Casal Estiu i Colònies

La comissió corresponent ja està treballant en les colònies de l’estiu vinent. Amb temps s’evitaran alguns problemes del curs passat degut a la precipitació amb la que es van preparar, es millorarà les notificacions als pares de l’evolució de l’activitat en el seu dia a dia.

Sobre el casal, l’opinió general dels usuaris va ser bona.

Poca inscripció al casal artístic i també poca assistència al casal DMS del setembre, se’n millorarà la difusió en ambdós casos.

Entre les millores del casal, es busca que el centre d’interés (el fil conductor, la temàtica central del casal) i les activitats coincideixen, suggerència que arriba per part dels participants.

Alguna queixa per part de pares pel canvi de monitors durant el casal.

Seguint amb el tema del dèficit pressupostari (i que de seguir) acabaria amb el remanent del compte de l’AFA, queda clar que caldrà retallar despeses. Ajustar les necessitats al pressupost.

Model d’AFA segons el Consell Escolar

En relació a la reunió monogràfica del Consell Escolar sobre el model d’AFA que volem (AFA + Escola) feta al novembre; els membres del CE que també ho són de la junta ens passen l’ordre de prioritats del CE vers el model d’AFA: 1r Famílies NEE, 2n Psicopedagoga, 3r Material/Libris i 4t Projectes.

Junta AFA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 14 de novembre 2017 

Assistents: Pau Cabarroques, Veronica Mira, Doménech Subirà, Maruxa Albar, Eneko Huarte-Mendicoa, Gerard Notario, Marc Cortés, Fernando Iglesias, Olga Díaz, Borja Sans, Ana Claur, Sergi Grau i Eduard Aguiló.

Proposta a reunió del Consell Escolar.

El Borja Sans -membre de la junta i del Consell Escolar- ens informa sobre la demanda dels pares i mares del CE a la resta de membres de consell; que plantejin quin model d’AFA voldrien per a l’escola, que s’estableixin prioritats sobre el model d’AFA que l’equip directiu, els mestres i la resta de personal de l’escola pensen que caldria seguir. A CE del 27 de novembre es tractarà el tema de model d’AFA de manera monogràfica.

Els darrers cursos hi ha hagut superàvit al compte de l’AFA. Ja al curs passat es va decidir fer uns pressupostos deficitaris i gastar part del superàvit; no tenia sentit conservar (i no baixar les quotes) i tenir un remanent econòmic cada cop més gran enlloc d’invertir-lo.

Un cop tancat l’exercici anterior i presentat el pressupost 17-18 per part de la tresoseria veiem que caldrà frenar la despesa extraordinària de curs passat per tal d’evitar un dèficit global als comptes de l’AFA.

Ens convoquem a una junts extraordinària per a definir el model de pressupost.

Assemblea AFA 2017-18.

A causa de la voluntat de definir (relacionat amb el primer punt d’aquesta acta) el model d’AFA que tots volem (membres de l’AFA i mestres), es decideix retrassar la convocatòria de l’assemblea de l’AFA (normalment convocada a l’octubre) per a incloure’n conclusions que es puguin recollir a la reunió monogràfica del tema del Consell Escolar.

Si es farà una assemblea informativa als membres de l’AFA de P3 per a que coneguin quina feina fa l’AFA i les comissions.

A causa de que no s’aprovarà el pressupost d’aquest curs fins que no es faci l’assemblea, la despesa que es vagi fent fins aquell moment anirà a càrrec del remanent i no dles ingressos de les quotes de l’AFA d’aquest curs.

Valoració reunió pedagògica.

Aquest curs l’escola ha canviat el model de reunió pedagògica seguint els consells i propostes de la fundació Jaume Bofill.

La valoració general per part de la junta és molt positiva: més participativa i pedagògica.

A la reunió es va trobar a faltar capacitat de resposta a preguntes dels pares sobre temes concrets.

Comissió Mixte Comunicació.

Membre de la Comissió insisteixen (ja se’n va parlar a la junta de l’octubre) en la voluntat de fusionar el blog de l’AFA i la web de l’escola.

Incorporacions a la junta

S’incorporen com a vocals de la junta la Veronica Mira i la Neus Carrueso.

Junta AFA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 17 d’octubre 2017 

Assistents: Joan, Eduard, Eneko, Anna Deselaers, Fernando, Emiliana, Neus, Verònica, Borja, Sergi, Ana Claur, Gerard i Clàudia

Preàmbul dedicat als membres de l’AFA que assisteixen per primer cop a una junta.

El Borja Sans fa una curta exposició mostrant el mapa de treball de l’escola, l’AFA en relació a l’Escola i la voluntat d’establir que les comissions siguin mixtes (Escola+AFA). També que la junta actual pretén repensar el model actual d’AFA.

 Valoració inscripció extraescolars troncals.

El representant de la Comissió d’Extraescolars (Fernando Iglesias) ens explica la bona acceptació (i inscripcions) a les 3 activitats troncals proposades (hoquei, escacs i teatre).

No ha estat necessari que l’AFA pagués la diferència de diners en el cas de no inscriure’s com a mínim 6 alumnes a cadascuna de les activitats; hoquei 17 inscripcions, escacs 33 i teatre 22.

Alguns participants de la junta fan notar manca d’informació un cop fetes les inscripcions: data començament i equipament necessari.

La resta de activitats extraescolars també han tingut una bona participació i no se n’ha anul·lat cap per manca d’inscripcions.

Tresoreria/pressupostos 2017-18.

Es passa a la propera junta.

Redisseny reunió pedagògica.

Els membres del Consell Escolars (i que també ho son de la junta) ens expliquen la voluntat de redissenyar la reunió pedagògica que la Direcció els va transmetre a la reunió del Consell Escolar del gener: més focalitzada en el projecte educatiu i amb suport de mares i pares per a explicar-lo.

Creació Comissió Comunicació. Resum reunió de treball.

Membres de la nova comissió –Comissió de Comunicació- ens expliquen la voluntat de començar a treballar des de la web de l’escola i que els caldrà conèixer bé les prestacions d’aquesta web per tal de endreçar la informació d’una altre manera, enllaçar les webs de l’escola i de l’AFA amb més claredat, incloure més informació sobre el projecte educatiu…

Valoració signatura carta dimissió del regidor de Sarrià-Sant Gervasi

Es decideix no signar la carta proposada per la Fapac demanant la dimissió del regidor del districte. Les raons per les quals se’n demanava la dimissió són la seva actitud vers els ciutadans del seu districte que van patir la repressió de la Policia Nacional el dia 1 d’octubre i dels danys causats a algunes escoles del districte.

La Junta decideix no signar la carta, sobretot, pel seu to agressiu.

Junta AFA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 10 de maig 2017 

Assistents: Fernando, Sònia, Carola, Borja, Eneko, Sergi, Eduard, Ana Claur i Joan.

Casal.

Es decideix demanar la valoració dels participants  i la de l’empresa proveïdora per a convocar a la direcció de l’escola i intercanviar punts de vista sobre el nou model de casal que ha començat aquest estiu i fer-ne valoració.

Relleu de la presidenta i de la secretària de l’AFA

El Borja Sans i el Sergi Grau formaran una presidència bicèfala transitòria que inclourà la secretaria, amb la intenció de cercar durant el curs al candidat o candidata per ocupar la presidència de l’AFA els cursos següents (2018-19 en endavant, segons Estatuts) i que s’intentarà que doni un perfil amb les característiques acordades a la junta del 20 de juliol del 2017. Enganxo aquesta menció a l’acta anterior: “[…] que estigui a la Junta actual i actiu, persona amb contacte habitual i presència a l’escola, amb habilitats socials i capacitat d’oratòria i que tingui disponibilitat. També veiem important que el president/a tingui capacitat de dinamització i una bona panoràmica de tot […]”

A efectes purament formals, en Sergi constarà com a President i en Borja com a Secretari, per raons de més presència del primer en el dia a dia de l’escola. Ambdós acompanyaran, en les reunions de coordinació, a l’Anna i l’Eduard, conjuntament o alternant-se.

Es decideix per unanimitat que l’Eneko substituirà a l’Ana Aranda com a representant de l’AFA al Consell Escolar.

Pressupostos 2017-18

La Sònia Fraile comenta que encara li falta rebre informació de diverses comissions per tal de confeccionar els pressupostos d’aquest curs.

Comissió Mixta Biblioteca

Es continua, iniciat en la passada reunió de Junta, el debat sobre partides pressupostàries del projecte de Biblioteca.

En primer lloc, s’aprova mantenir la totalitat de les partides que es van assignar el curs passat. En segon, respecte la demanda d’escreix d’hores, hi ha un intens debat de fons. La tresoreria comenta que, grosso modo, la tresoreria de l’AFA no està per comprometre quantitats d’aportació periòdica al projecte de Biblioteca, perquè corre perill que no quadrin els números ingressos-despeses. 

No obstant, s’ha acordat fer una donació específica de 2250.-euros a la Biblioteca per aquest curs. La intenció és que aquest import es destini a TRES HORES MÉS DE SERVEI DE BIBLIOTECA, pal•liant, almenys en la mesura del possible, les cinc hores de menys que l’Eulàlia/Carme hi poden destinar. (2250.- és el resultat de multiplicar per deu mesos 225.-euros (mes); 225.- és el resultat de multiplicar el preu/hora/mes que va calcular la tresorera, 75.-euros x 3 hores).

Perquè donació d’aquesta manera i no aportació a hores com sempre? Perquè la Junta no vol que es consolidi a futur. Es fa aquesta donació concreta (i per tant aquest escreix de tres hores aquest curs) i de cara al que ve en parlem.

Tot això planteja diverses reflexions, que cal traslladar a la comissió mixta:

– Primer, via coordinadora d’AMPAs del districte hem de mirar com ho fan les altres escoles del districte per nodrir la seva biblioteca, com es financien. El requeriment de fons, de màxims, de comptar amb una bibliotecària 25 hores/setmana és meravellós, però caríssim per assumir per les famílies, tal com estan les coses i les quotes de la nostra AFA (que no crec que siguin, tampoc, unes quotes molt baixes).

– Segona, cal plantejar la possibilitat de que en el pressupost de Libris vagi la compra de llibres. Si així fos, podríem invertir pressupost de l’AFA en hores bibliotecàries sense notar impacte.

– Tercera: pensar en la possibilitat plantejar el cost que per les famílies suposaria el model de les altres escoles, i fer la proposta en Assemblea de l’AFA: si les famílies volen tenir una biblioteca com les de les altres escoles, que votin un augment de les quotes. Sinó, doncs fora. Tenint en compte els molts recursos, i alhora necessitats sempre creixents de la biblioteca, no està de més traslladar l’escenari a les famílies i que decideixin amb coneixement de causa quin model de Biblioteca escolar volen i quin cost te.Queda pendent rebre més informació sobre les raons que han provocat la reassignació de tasques de la mestra que ha “perdut” hores de biblioteca.

Comissió Comunicació i Comissió de Participació.

El Borja Sans ens fa un resum de la primer assaig de la Comissió de Comuncació feta al final del curs passat. Es va fer una feina important de recerca de material i fabricació d’un dossier telemàtic que havia d’haver servit (un cop penjat a la web de l’escola) per a donar a conèixer aquesta comissió i que comences a fer efectiva la seva tasca però degut a la coincidència amb el final del curs, la valoració que en fa la pròpia comissió (d’aquest anomenat “assaig” en aquesta acta) és irregular: bo en el sentit d’haver format un grup de treball capaç d’ajudar a l’escola i a l’AFA en tasques de comunicació, i no tan bo perquè el resultat de la feina feta no s’ha fet públic.

Queda clar que la Comissió és molt necessària.

Igualment necessari ens sembla formar una Comissió de Participació.

Vacant membre Consell Escolar a la Comissió Mixta de menjador

La baixa de l’Ana Aranda a la junta i al Consell Escolar ens obliga a cobrir també la vacant que deixa a la Comissió Mixta Menjador.

De moment queda vacant la sustitució a la Comissió Mixta de menjador.

Es decideix per unaniminat que l’Eneko ocupi la plaça com a represtant de l’AFA al Consell Escolar.

Junta AFA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 10 de maig 2017 

Assistents: Membres Junta: Núria, Sergi, Gerard, Eneko, Joan, Edu, Borja, Ana, Sonia, Mariona

Nova incorporació Junta:  Anna Deselaers. Representació organització festa AFA: Laia.

 • Festa AFA 27 de maig

La Laia ens explica tot el plantejament i activitats de la festa que aquest any tindrà com a fil conductor “la màquina del temps”. Tothom ho valora molt positivament. El que més preocupa és calcular bé el pressupost del menjar. Es veu molt necessari que la gent compri els tickets abans.

La comissió de manteniment mirarà possibles tendals perquè es puguin fer servir més enllà d’aquesta festa.

Respecte a les samarretes es comenta que hi ha stock suficient. Ara mateix l’Albert es qui les guarda.

 • Comissió Libris: Junta extraordinària 1 de juny amb delegats/des en el marc del projecte pati.

L’1 de juny, a les 15.15, es farà una junta oberta a les famílies perquè els delegats/des presentin les propostes pel projecte pati. Es decideix que un pressupost de 2.000-2.500 euros pel projecte pati. En Borja farà la carta de convocatòria de les famílies.

 • Tresoreria.

Es valora que cal fer una major previsió de quan es firan els rebuts. S’han fet els pagaments habituals. La direcció de l’escola i les comissions han de fer la proposta de previsió de despesa pel curs que ve. Caldria decidir com està previst tancar. S’han rebut totes les subvencions de l’Ajuntament menys la que feia referència a un projecte relacionat amb Sant Jordi.

 • Extraescolars

S’informa que s’ha incorporat una segona monitora a ludoteca quan hi ha previsió de més infants. Es comenta que ha mancat informació sobre les causes del canvi de lloc i sobre tota la feina que hi hagut a darrera per millorar el nou espai.

L’Anna, la nova incorporació a la Junta i usuària de ludoteca, accepta coordinar un grup de treball sobre la ludoteca, de moment, integrat a la comissió d’extraescolars. Es buscarà gent que vulgui incorporar-se.

Núria informa que hi ha una demanda de pares i mares per fer piscina a 4rt curs. Se’ls hi dirà que comptabilitzin quantes famílies estan interessades. Un cop hi hagi un número suficient es pot parlar amb l’escola i Can caralleu.

El projecte de l’escola de rock encara està en fase de treball.

Hi ha consens en la Junta de donar suport al procés de repensar el model d’extraescolars que estan realitzat la Núria i en Fernando. Es veu molt bé començar ja a potenciar escacs i hoquei el curs proper amb coordinació amb l’escola. Sobre les opcions de teatre, es valora que la proposta dels Lluïsos de Gràcia amb molta experiència es bona. Se’ls hi preguntarà si poden fer l’extraescolar amb grups d’edats diferents i així fer més viable la sostenibilitat del projecte inicial.

Abans que acabi l’escola s’enviarà circular amb totes les activitats.

 • Procés de definició Junta AFA: conclusions i continuació del treball

Borja presenta breument, per manca de temps el document de conclusions del procés de reflexió estratègica de la Junta (veure l’adjunt). La continuació del treball és que ens organitzem en grups de treball dins de la Junta per treballar els 3 objectius prioritaris que han sorgit de tot el procés: (1) aconseguir que les famílies tinguin un major coneixement de l’escola, els seus valors, activitats i funcionament; (2) que augmenti la participació directa o indirecta de les famílies al centre; (3) que l’AFA millori la seva pròpia organització, gestió dels serveis i activitats. S’enviarà un taula en la que ens haurem de distribuir per grups de treball en funció dels 3 objectius.

 • Reforç gent a comissions i Junta.

Es valora que cal ampliar gent a la Junta i veure en quines comissions, grups de treball falta gent. Com a criteri es diu que en qualsevol comissió/grup hi hagi un mínim de 2 persones perquè no recaigui la responsabilitat en una persona i per ampliar mirades sobre els temes.

 • Nova incorporació a Tresoreria amb les funcions conseqüents

La Junta aprova per unanimitat que Carolina XX, amb DNI, passi a formar part de la comissió de tresoreria i se li assignin tots els poders necessaris per poder dur a termes les funcions que requereix aquesta comissió.

Propera Junta de l’AFA: dimecres 14 de juny, 21 hores.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 9 de març 2017 

Assistents: Ana Aranda, Anna Claur, Gerard Notario, Eduard Aguiló, Núria Domènech, Fernando Iglesias, EnekoHuarte-Mendicoa, Joan Oliver i Sergi Grau.

També en Juaco Molins i la Marta Santos, per parlar d’una proposta d’extraescolar.

Excusen assistència: Mariona Ferrer, Sonia Fraile,Borja Sans, Olga Díaz.

Comença la reunió a un quart de deu de la nit.

Punt 1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.

S’aprova per unanimitat.

Punt 2.   Presentació proposta d’extraescolars “escola de Rock” (o “Escola de Grups”).

En Juaco explica una mica el projecte concret d’extraescolar. S’adjunta com a annex (1) la presentació de l’activitat. Pel que fa a la despesa, calcula que una ratio mínima que fes factible l’activitat passaria per un mínim de trenta nens (i d’un mestre/monitor per cada deu nens). Les tasques de gestió les assumiria directament i desinteressada en Juaco i la Marta, i un gestor s’encarregaria de la contractació, nòmines i impostos relacionats amb els mestres. La despesa podria estar en uns 50-60.-euros al mes/nen.

Per part de la comissió d’extraescolars, s’explica que l’activitat estava enfocada a presentar-ho juntament amb les AFAs de Tàber i el Costa, en el marc de l’extraescolar d’art que participen les tres. Amb l’avinença dels promotors del projecte, en Juaco i/o la Marta, s’acorda que siguin ells mateixos qui formin part d’aquest grup tri-AFA de Música, per proposar la idea i treballar-la/concretar-la amb aquest col·lectiu, buscant una fórmula idònia i enriquint-ho amb els feedbacks de les altres escoles. A tals efectes la comissió d’Extraescolars envia immediatament un mail a les altres, amb còpia a en Juaco, informant d’aquesta incorporació, i en una propera reunió serà ell qui, directament o a través de la comissió d’extraescolars, ens explicarà com avança i si es concreta/i com es concreta el projecte.

També es fa constar que és important que, paral·lelament, el projecte s’expliqui a la Direcció de l’escola, per veure què en pensa. Es podria fer en reunió de coordinació.

Aquesta extraescolar també dóna lloc al debat sobre les ofertes d’extraescolars per part de famílies de l’escola. Hi ha dos precedents, als que se’ls hi havia dit que no per a que no hi hagués «influència» del AFA. (el de les classes de francés, decidit en Assamblea, i les classes de ciència de l’any passat). En aquest cas cal aclarir que no es tracta d’una empresa/negoci, sinó de la gestió sense ànim de lucre d’aquesta activitat (el Juaco seria el “promotor” i coordinador, però la despesa és de material, gestors i mestres); si al final es concreta el projecte, caldrà comunicar aquest extrem de forma molt clara i curosa.

Punt 3. Camí escolar.

Es posposa, perquè les persones responsables no han pogut venir.

 Punt 4. Comissió extraescolars: nou model.

Projectes

La comissió explica que s’han fet unes quantes reunions amb les entitats implicades,  la Direcció de l’escola i l’Albert Casanova. Des de l’escola recolzen i veuen amb bons ulls el que els hi proposa la comissió.

– Des de hockei ja han passat el dossier de presentació i s’ha fet reunió amb escola. Hi ha un parell de coses que s’han de canviar del projecte. S’adjunta com a annex 2.

– Des d’escacs estem pendents que ens arribi el dossier de presentació, però tant l’escola com la comissió ha parlat amb el mestre que fa l’extraescolar i representant de Peona i Peó i creiem que podrem incloure-la en molts aspectes curriculars de tots els cursos.

– Pel que fa a la “tercera branca”, amb l’escola s’ha decidit d’oferir només teatre, perquè no s’ha trobat una entitat especialitzada en tots els àmbits que volíem abastar. Ens hem reunit amb dues entitats que ens han presentat les seves propostes, la del teatre dels Lluïsos de Gràcia i Complot Escénico. Les dues propostes, annexos 3 i 4. Els primers, tenen més solera, amb llarga experiència i amb molta tasca en escola pública, i es percep una tasca més educativa. Els segons, no tenen experiència fora del seu territori (no van a escoles), tot i que sí que són molt seriosos, treballen a un nivell molt professional. Al final s’acorda apostar per Lluïsos de Gràcia, sense perjudici de que es comentarà també amb l’escola.

Coordinació

D’altra banda, sobre la coordinació de les extraescolars, s’ha parlat amb l’Albert sobre la possibilitat de que ell sigui aquesta figura, deixant molt clar que hi ha coses que han de canviar i que aquest any seria com de prova. És una decisió on ha estat decisiva la petició al respecte per part de la Direcció de l’escola.

Com a coordinador, ha de gestionar tot el tema de comunicació referent a extraescolars (i en nom de l’AFA unificat, i no discriminant d’una o altra empresa) i ha de ser el nexe amb les famílies en tots els temes relacionats amb les activitats extraescolars. A tals efectes, per exemple, serà important que tingui presència en la propera Assemblea de l’AFA. Abans, un dia presentarà (conjuntament amb la comissió d’extraescolars) el projecte a la Junta.

S’està analitzant a nivell tècnic la manera de gestionar la retribució de l’Albert. Una opció és que ho cobri per part de Set i Tria. Queda per concretar.

Punt 5. Reflexió interna Junta.

S’aplaça per la propera reunió.

Punt 6. Retorn consell escolar

A hores de celebrar-se la Junta encara no s’ha rebut l’acta que confecciona en Josep Lluís, i que la nostra representant reenviarà degudament, com sempre, en rebre’s.

Com a temes a comentar, es va aprovar per unanimitat del Consell tirar endavant, com a projecte global per l’alumnat, el “Servim-nos com a casa”. Per això es dedicarà una quantitat d’uns quatre mil euros provinent del romanent del menjador del curs passat, 2015-2016.

En el tema relatiu a les propostes per a realitzar la diagnosi de l’estat de comunicació família-escola, per part dels representants de les famílies vam proposar la creació d’una comissió mixta per encarar la millor manera de dur a terme aquesta comunicació. La Direcció de l’escola, en principi, mostra certa recança, per una banda perquè no ho veu necessari (institucionalitzar-ho en comissió) i per altra acusant que les mestres ja van molt carregades de feina. Per part nostra es defensa que dotar-nos d’una eina de comunicació és important, i que seria bo aprofitar les aportacions expertes en aquest camp que es puguin trobar per part de les famílies.

El debat s’encalla una mica en aquesta qüestió i en el fet que l’escola sembla més preocupada en detectar què preocupa a les famílies (per donar una resposta) i els membres del consell-famílies els comentem que no es tracta només, o no tant, de donar respostes a les famílies com de decidir ells que volen comunicar i treballar per comunicar-ho.

Com que la cosa no es desencalla, es decideix fer una mena de pilotatge. Es decideix que es farà pel tema “Espai Migdia”, malgrat que potser és un tema una mica massa dens (que es desdobla en moltes coses), i potser no és el més idoni per fer el pilotatge. La Direcció també proposa fer aquest pilotatge en tema preparació de la reunió pedagògica de principi del proper curs. Queda pendent de concretar tot plegat.

La Direcció pregunta si no es podria preparar la comunicació directament via consell, i se li diu que no, perquè el consell és un òrgan decisori-executiu (i/o informatiu), i la comunicació requereix una comissió de treball. També defensem, els membres del consell famílies, que no sigui una comissió tancada de membres del consell, ni només de Junta, sinó que sigui oberta i hi formin part persones expertes en comunicació que trobem entre les famílies. Per part de la Junta, podríem parlar de buscar algun perfil al respecte.

També fora bo comentar de quina manera, si és que n’hi ha, l’eina de comunicació que volem projectar via Junta (segons el que es va parlar en la reflexió estratègica, i per tant pendent de concreció) pot “sincronitzar-se” amb aquest instrument de comunicació Consell-AFA-Escola. Però aquest és un tema a tractar a la propera, quan concretem el tema del punt 5 de l’OD d’avui.

Punts 7. Comissió Biblioteca

S’adjunta com a annex 5 una acta de la reunió del passat 14 de març. Més enllà dels temes puntuals i de seguiment (també de tresoreria, que estem seguint amb la Sonia), dir-vos que ja s’han adquirit els llibres de la donació de Sant Jordi, que estaran exposats tota la setmana “de Sant Jordi” (l’entrant després de vacances).

Particularment interessant una proposta que hem fet, en el marc de col•laboració famílies-escola, de que els pares i mares s’apuntin per fer lectura de contes als infants (una estoneta al principi del matí, amb una certa periodicitat). Jo proposava que es fes pels nens i nenes d’infantil, però la Roser ho va considerar interessant inclús per estendre-ho a tot primària. És una activitat pel curs vinent, s’ha de concretar, però promet. És molt xulo anar a les classes a llegir un conte/fragment als infants

Punt 8. Tresoreria

No es comenta, per absència de la tresorera.

Punt 9. Precs i preguntes. Convocatòria propera reunió.

Tema Ludoteca

Com a annex 6, adjuntem informació que ens ha proporcionat Diver’s sobre la ludoteca. Ells no tenen cap problema en posar 2 monitores, el seu rati ( que han posat ells, ja que no hi ha normativa al respecte) és de 15 nens/es per cada monitor. Com podeu veure, d’inscrits, el dia que n’hi ha més són els dilluns i el dimarts amb 11. Els que es queden esporàdicament ells no poden controlar quants es queden cada dia a priori, per lo que no s’ho havien plantejat. També es pot observar que en el recompte diari des de principi de curs, només hi ha 5 dies que hagin sigut més de 15, però que si es detecta que els dimarts i dijous es vol posar dos monitores, que ho poden fer. Des de l’escola ens han dit que el lloc que ens han cedit és aquest, i que no el canviaran, consideren que és més que adequat per dur a terme l’activitat, i que a males, quan faci fred o plogui, es compartirà el gimnàs.

Cal decidir si a la resposta que hem de donar a les famílies, hauríem de demanar-los per part seva també una mica de compromís a l’hora d’inscriure’s a l’activitat, ja que a Diver’s també li haurien de sortir els números i ja anirien justets sabent que el dia que la ratio es passa, com a màxim és de 5 nens/es. Aquestes reflexions i dades es traslladaran a tots i totes aquelles que planegin dubtes, preguntes, queixes. S’acorda també que, amb aquesta intenció, es revisaran les quotes al proper curs.

D’altra banda, s’encoratja a les famílies interessades/usuaris del servei que es trobin i organitzin per fer una comissió específica per treballar/repensar la ludoteca.

La propera reunió es convocarà, com sempre, via doodle.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Junta de l’AFA DMS el proper dimecres 5 d’abril a les 21.00 hores a la sala de professorat de l’escola. La proposta d’ordre el dia  és la següent:

 

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última reunió de la Junta.
 2. Presentació proposta d’extraescolars “escola de Rock”.
 3. Camí escolar.
 4. Comissió extraescolars: nou model.
 5. Procés de reflexió interna de la Junta.
 6. Retorn reunió Consell Escolar.
 7. Comissió biblioteca.
 8. Tresoreria.
 9. Precs i preguntes.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 9 de març 2017 

Assistents: 

Borja, Sergi, Eneko, Ana A, Ana C., Gerard, Sonia, Carlota, Olga, Mariona (membres Junta); Alba (delegada); Mónica (delegada); Raquel (delegada i comissió casal d’estiu); Alex (comissió TIC); Jordi  (informàtic escola).

Casal d’estiu i monitors

Raquel explica el nou model de casal d’estiu, que es fa conjuntament amb Tàber, i la problemàtica que ha sorgit arrel de les queixes dels monitoris de Diver’s en saber que no podran ser contractats (l’empresa ha de portar personal propi, hi ha dos monitors de Tàber) de ser contractats aquest curs prioritzant l’antiguitat. Van fer una carta adreçada a la Junta adreçant aquest tema. Es va fer reunió amb ells, la comissió i la nova empresa i es va quedar que enviarien els CVs. No es pot assegurar que hi hagi feina per tothom perquè dependrà del nombre d’inscrits, però es deixa oberta l’opció que puguin treballar en altres casals d’estiu que organitza l’empresa proveïdora del servei. Es queda que des de la Junta es contestarà a la carta que van escriure els monitor/s de Diver’s adreçada a l’AFA.

Pla de renovació equipament informàtic

Àlex, com representant de la comissió TIC, i Jordi I., informàtic de l’escola, expliquen la proposta de renovació de l’equipament informàtic fent una diagnosi de l’estat actual i de les necessitats. El Pla de renovació té el suport de l’equip directiu de l’escola.  S’informa també que el Consorci farà canvi de la infraestructura de la xarxa (cablejat i wifi) en breu.

S’aprova per unaniminitat la inversió i la calendarització per part de la Junta. Això implicarà una provisió a 3 anys per part de l’AFA. L’AFA també assumirà les hores que necessita l’informàtic per instal·lar tot el nou equipament.

Es demana que ens informem si els diners que assumirà l’AFA poden ser retornats pel Consorci a posteriori.

Blog AFA i web escola

Olga explica la reunió amb la Ma Àngels, mestra que porta la web de l’escola i les sinergies per treballar conjuntament. Es valora molt positivament. Hi ha debat sobre fins a quin punt s’ha d’integrar el blog de l’AFA amb la web de l’escola i quedi tot integrat o no. La raó sobre integrar-ho tot al  web de l’escola és que les familias hi accedeixin más fàcilment a través del web de l’escola. S’arriba als següents acords: (1) Linkar la informació del blog de l’AFA i complimentar el que faci falta a la web de l’escola sobre l’AFA i els serveis; (2) sobre unificar completament el blog amb la web de l’escola, Olga mira quines implicacions pot tenir; (3) coordinar-se per veure que es comunica des de l’escola i què des del blog per no solapar-nos. Això també estarà relacionat amb el treball de la futura comissió de comunicació i els protocols per saber qui comunica què.

Tresoreria

Es va girar el primer rebut de l’AFA. El segon rebut es girarà al maig.

El planteja per repartir rebuts girar el rebut de Libris al setembre o a l’estiu.

S’ha pagat l’aportació a l’escola i el Binding.

Comissió Libris

La comissió mixta explica que estan en procés de redefinició del projecte Libris. En aquest marc, una de les accions es donar suport al projecte “Repensar els patis de l’escola i els seus usos” que l’escola porta treballant amb l’alumnat. des de fa 2 anys. S’ha seleccionat una de les propostes dels alumnes (jocs pel patí de matí), que ara han de començar a concretar en què consistirà i que els propis alumnes presentaram en una Junta oberta al maig.

Altres punts

Jornada Portes obertes dissabte 11 març: En la reunió de coordinació l’equip directiu pregunta si podria venir algú de l’AFA per la Jornada. Hi anirà la Mariona.

Nou projecte extra-escolars : Es planteja que seria positiu si el nou projecte d’extraescolars es pot presentar a la propera Junta per poder discutir-lo conjuntament i anar bé de cara al calendari del proper curs. Hi ha moltes famílies que decideixen les extraescolars al mes de juny i és important conèixer els horaris i la disponibilitat. Es parlarà amb la comissió d’extraescolars.

Proposta activitat extra-escolar relacionada amb la música: Ana C proposa que a la propera Junta uns pares vinguin a explicar una proposta d’activitat d’extraescolar relacionada amb la música amb un concepte diferent al de les Tardes de Música del Costa.  La Junta accepta que vinguin.

Vocal Junta sortint: La Carlota comenta que deixarà de ser vocal de la Junta perquè no pot venir (nosaltres no volem, però acceptem la seva decisió!). Seguirà col·laborant via comissions. S’incorpora a la Comissió d’autocar.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Junta de l’AFA DMS el proper dijous 9 de març a les 21.00 hores a la sala de professorat de l’escola. La proposta d’ordre el dia  és la següent:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última reunió de la Junta.
 2. Proposta de renovació de l’equipament informàtic.
 3. Blog/web escola.
 4. Tresoreria.
 5. Comissió Libris.
 6. Retorn reunió del Consell Escolar/Reunió de delegats/des.
 7. Precs i preguntes.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 26 gener 2017

Assistents: Sergi, Ana C, Gerard, Borja, Olga, Eduard, Joan, Mariona, Sonia, Fernando

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última reunió de la Junta. 

2. Retorn reunió coordinació amb equip directiu.

Eduard enviarà acta resum.

La propera reunió de delegats/des serà el 9 de març i es tractarà el tema de la comunicació, informació i proximitat amb les famílies. Com a Junta pensem que és un tema molt rellevant i s’anima a tothom que pugui de la Junta hi vagi. Per això es convoca nova Junta després de la reunió.

3. Pedibus i full d’exempció de responsabilitats

Com a servei voluntari que organitzem des de l’AFA es decideix que caldria que els pares i mares que deixen als seus infants signin un full d’exempció de responsabilitats de cara als pares i mares que voluntàriament són responsables d’aquest servei. L’Ana C parlarà amb l’Elena, responsable de la comissió Pedibus.

4. Procés de reflexió intern i full de ruta de la Junta actual

En Borja passa un qüestionari a tots els assistents – també ho passarà per correu electrònic- per recollir informació del membres de la Junta en aspectes que ens ajudaran a marcar el nostre full de ruta (qui som i cap a on volem anar? Hi haurà una segona fase de qüestionari i un taller. L’objectiu és tancar el procés intern a finals de febrer.

5. Retorn Consell Escolar 23 de gener

Els membres de la Junta que estan al CE expliquen que el darrer CE va ser molt actiu: es va discutir una de les ponències del procés de debat “Ara és demà”; es formalitza la nova comissió mixta d’espai migdia/menjador amb 2 membres que representen les famílies: Ana A (com a representant de l’AFA al CE) i Maria Ruiz (representant famílies al CE). També es va decidir que en un proper CE parlaríem de la implicació i participació de les famílies amb l’escola.

6. Comissió Extraescolar: nou model

En Fernando explica el model que estan treballant des de la comissió d’extraescolars. S’han reunit amb l’equip directiu per parlar-ne doncs es vol que el model s’englobi dins del projecte educatiu i la identitat de l’escola. S’està treballant en un projecte on, a més de continuar amb l’oferta d’extraescolars que existeix, hi haurien 3 línies d’extraescolars amb continuïtat des de P3 a 6è i que marcarien la identitat del projecte: l’esportiva (hockei), la matemàtica (escacs) i l’artística (s’està pensant en alguna activitat que combinés diferents disciplines artístiques: teatre, dansa, etc.).

En el marc d’aquest model, s’entra a debatre el perfil de coordinador d’extraescolars que hauria d’aconseguir dinamitzar i acompanyar el projecte. Debatim el nivell de dedicació de la persona en hores, la contractació o no, etc. Es veu interessant saber quin és el model de gestió d’extraescolars que tenen altres escoles públiques del barri. La Mariona, via la Coordinadora d’AFAs del districte, s’encarrega de recollir contactes perquè els hi puguin fer les consultes pertinents.

7. Tresoreria

S’han fet els pagaments normals i habituals.

Darrerament dues famílies han contactat amb la Tresoreria de l’AFA sol·licitant la devolució de la quota de Libris, perquè han donat de baixa als seus fills del centre. Donat que incloent la part proporcional de l’AFA del 1º Trim no estava carregada no hem procedit a retornar res.

Dels números de tancament presentats per l’Escola al Consell Escolar, es reflexa que l’escola ha gastat menys diners del previst en ajudes socials a les famílies. Per aquest motiu s’acorda que la Sonia Fraile parlarà amb el Josep Lluis per veure com reflectir-ho en l’aportació d’aquest any, i poder ser nosaltres més transparents amb les famílies.

Informem que els rebuts de l’AFA aquest any es giraran tard. Un al febrer i l’altre a l’abril.

S’acorda crear un apartat nou a la web de l’AFA que sigui de Tresoreria i poder penjar allà informació econòmica d’interès, i adjuntar allà els “mandatos” per als canvis de cta bancària.

Servei ferrocarrils (FGC)

Sonia explica que, amb coordinació amb les altres AFAs barri, s’ha fet enquesta on-line per preguntar a les famílies sobre la situació del servei. Es farà un post al blog per demanar la participació de les famílies.

 9. Preparació xerrada sobre xarxes socials i Internet

Consens en què seria molt interessant que l’Andreu faci una xerrada a les famílies sobre alguns dels temes que ens ha proposat. Creiem que falta informació i formació sobre el tema, i que potser també interessa als mestres. Es pensa que pot ser interessant una sessió amb 2/3 ponents.

Es crea un grup de treball per organitzar-la on estaran en Sergi i en Joan i se’ls hi proposarà també a l’Andreu i l’Alex.

10. Informació sobre l’Associació Cohabitem Sarrià i possible conveni d’aquesta amb Coordinadora d’AFAs escoles públiques districte

Es valora positivament l’existència de l’associació. Ara bé, la Junta decideix no donar suport a cap projecte que es presenti en el marc de la convocatòria pública de l’Ajuntament per a la promoció de l’habitatge cooperatiu i que en el cas de Sarrià es concreta en l’ús d’un solar a c/General Vives 4-6. Aquesta associació presenta un projecte en aquesta convocatòria.

Sobre el possible conveni entre l’associació i la Coordinadora d’Afas del barri, es decideix que no es considera pertinent donar-li suport tenint en compte que hi ha la convocatòria pública. Tanmateix es considera que cal més informació del projecte, que com a Junta tenim altres prioritats i que hem d’intentar ser el més neutrals possibles davant d’un concurs públic.

Es decideix també fer un post al blog per donar a conèixer a les famílies que hi ha aquesta convocatòria per a la promoció de l’habitatge cooperatiu en ser un solar proper a l’escola.

 

La propera reunió de la Junta serà el dijous 9 de març a les 21.00h.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Acta de la Junta de l’ AFA DMS, 19 desembre 2016

Assistents: Ana A, Ana C, Borja, Olga, Sergi, Eduard, Mariona, Eva (representant famílies del Consell Escolar), Eneko (nou membre Junta)

Acta: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última reunió de la Junta.

2. Retorn reunió coordinació amb equip directiu. Del punts que es van comunicar a l’acta que es va enviar per email, es comenten dos: 1) la possible necessitat de tenir una partida de diners al pressupost per imprevistos arrel de despeses que ens pot demanar l’escola de forma imprevista i que siguin de poca quantitat;  2) s’informa que es va parlar de l’estat dels equips informàtics del centre, i del pla director que està elaborant la comissio Tic, la incorporació del nou informàtic, etc. Es comenta que pot ser positiu que hi hagi més gent de la Junta a la reunió que hi haurà amb l’equip directiu, la comissió Tic i l’informàtic al gener. Es proposa Borja. Mariona s’encarrega de parlar amb comissió Tic.

3. Consell Escolar: retorn CE 19 desembre i coordinació amb Junta i AFA.

S’explica com va anar la primera reunió del CE en la qual 4 membres de la Junta van assistir com representants de les famílies i de l’AFA i la voluntat de crear una comissió mixta d’espai migdia/menjador. Es fa valoració positiva de la reunió, el debat i l’actitud de tothomS’accepta que l’Ana A sigui la representa de la Junta i de l’AFA a la comissió, més una altra representant de les famílies que seria la Maria. És valora que és molt important la creació d’aquesta comissió.

S’ha quedat amb l’Eva i la Maria, les altres dos representants de les famílies, de treballar conjuntament.

Hi ha un cert debat sobre com fer l’enllaç i la comunicació amb les famílies de l’escola i els representants escollits al CE. Es parla del potencial dels delegats/des com interlocutors i difusors informació famílies.

4. Retorn reunió amb coordinadora d’AFAs del districte. Ana A explica la reunió. Va enviar acta. Es comenta que l’enquesta que volíem fer per valorar la situació dels ferrocarrils, es farà des de la coordinadora.

5. Reunió amb ferrocarrils FGG. Sonia va enviar acta de la reunió i es valora molt positivament la trobada. Hem de donar conèixer la situació a les famílies de l’escola. Es diu que es pot fer un post al blog quan tinguem feta l’enquesta on-line.

6. Comissió de comunicació: línies de treball i rols, reflexió necessitat de full ruta Junta, règim intern. Borja explica el resultat de la trobada del grup de treball i la necessitat de fer un diagnosi per pensa nou model de Junta, cap a on volem anar  i quin és el projecte de Junta. A la trobada es va parlar també de treballar molt més en diverses eines de treball col·laboratiu (llista Junta, google docs, drive comú, etc.).

7. Nova incorporació a la Junta. Eneko accepta incorporar-se a la Junta i a la comissió Tic. A aquesta última també ho farà l’Albert C.

8. Es proposa organitzar una xerrada sobre xarxes socials, Internet, adreçada a les famílies, organitzada per l’AFA més enllà de la xerrada que es farà pel servei educatiu dels mossos adreçat a cursos superiors. Es pensa proposar-li a l’Andreu com advocat penalista i expert en el tema. Ho farà en Sergi.

7. Proposta i aprovació de pressupost per l’adequació del nou espai de ludoteca. Ana C fa proposta i s’aprova per unanimitat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Junta de l’AFA DMS el proper dimecres 16 de novembre a les 21.00 hores a la sala de professorat de l’escola. La proposta d’ordre el dia i temporalització del punts és la següent:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última reunió de la Junta.
 2. Casal i colonies d’estiu (10’).
 3. Valoració de l’assembla AFA (30’).
 4. Consell Escolar: retorn del darrer CE i eleccions representants (30’).
 5. Reunió de coordinació amb equip directiu (5’).
 6. Tresoreria (5’).
 7. Comissió manteniment (5’)
 8. Reunió traspàs Libris (5’).
 9. Autocars (5’).
 10. Nomenament de l’Anna Albaredai Sanz com a nourepresentant de l’escola per gestions de subvencions (2’).
 11. Precs i preguntes.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Assemblea general AFA DMS – 21/10/2016

Assistència: 80 famílies aprox.

S’obre la sessió a les 17h.

Adjuntem la presentació que es va fer: presentacio-assemblea-general-afa

La direcció de l’escola dona la benvinguda i explica breument el procés d’innovació educativa en què ens trobem i com això afecta al Projecte Libris que es gestionat amb l’AFA.

Comença l’assemblea pròpiament. Hi ha un primer torn d’intervencions de la secretària, del vice-president i de la presidenta de la Junta de l’AFA. Després intervenen representants de totes les comissions actives explicant qui són, que fan i reptes futurs. Finalment, hi haurà la intervenció de les dues tresoreres de la Junta.

S’utilitza un PPT per desenvolupar l’ordre del dia de l’assemblea, que conté, a grans trets, la presentació de l’AFA DMS i el context en què es troba, qui forma part la Junta i com s’organitza, quines tasques i serveis duu a terme l’AFA i la raó de ser de l’actual Junta, així com les eines de comunicació que utilitzem. Després es passa a explicar cadascuna de les comissions actives pel propis representants.

En l’assemblea i en el PTT s’ofereix a tots els presents informació econòmica amb uns gràfics i taules que mostren els resultats econòmics contrastats de l’últim exercici, el pressupost per aquest curs 2016-2017, i es mostra en quines partides es distribueix la quota de l’AFA que paguen les famílies.

Finalment, es realitzen tres votacions que s’aproven per unanimitat: l’exercici del curs 2015-16, el pressupost del curs 2016-17 i l’homogeneïtzació de la quota del Projecte Libris a 36 euros per tots els cicles educatius de l’escola (infantil i primària) per el curs 2017-18.

Després hi haurà un torn obert de paraules entre els membres de la Junta i els assistents en què es tracten diversos punts o preguntes: l’estat de les obres a parvulari i resposta del Consorci d’Educació després de la reunió amb famílies i escola; la preocupació d’una mare de P3 per l’higiene dels infants en l’horari migdia; i els canals de comunicació.

Es tanca la sessió a les 18.45 de la tarda.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acta de la Junta de l’AFA DMS, 13 d’Octubre de 2016

Assistents: Eduard, Mariona, Ana C, Ana A, Fernando, Sergi, Sonia, Borja

1. S’aprova l’acta anterior

2. Es dona feedback de la reunió de coordinació amb equip directiu. Demandes:S’explica que estudiants de l’escola de disseny Eina han desenvolupat una serie de projectes arrel pel pati escola arrel proposta estudiants. Es veu un project interessant però no està clara quina ha de ser l’aportació de l’AFA. S’espera concreció.Es demana suport AFA per algunos cursos de formació de mestres.

Es valora positivament a l’espera de més concreció. Es planteja que en la propera reunió de coordinació vingui la representació de tresoreria de l’AFA perquè expliquin la seva forma de treballar, l’estat dels comptes i la necessitat de planificació, Equipament informàtic. Joan explica que ja s’ha creat un drive de la Junta de l’AFA. És important que cada comissió i altres càrrecs (coordinació, secretària, etc.) li facin la demanda concreta de carpetes i persones a donar accés al drive.Borja fa explicació presentació i es discuteixen diversos aspectes d’aquestes. Un grup de treball es reunirà el proper dijous a les 7 hores per tancar la presentació definitiva. Borja fa presentació estructura i es comenta el contingut i el repartiment d’intervencions. Rellevància d’una projecte d’AFA holístic, que es vegi la feina que es fa i dels darrers anys, que la gent vegi la utilitat i les raons de la seva existència. Destacar el context de canvi i oportunitats. Exemples: comissio mixta biblioteca, projecte libris, autocar Tics. Propera reunió AFA. Material per fer més adequat el nou espai de ludoteca El tema en qüestió. Passa aquí com amb el tema dels usuaris d’autocars: estem parlant d’una cosa (extraescolars) de la que no totes les famílies són usuàries, i se’ns podria oposar per part de les famílies que sent una activitat voluntària no és de rebut que la despesa sigui assumida per la totalitat dels associats, diversos dels quals, per exemple, no fan extraescolars per la raó que sigui. (Nota bene: amb un tema així, no podem limitar-nos a decidir sobre el cas en concret que ens comentes, sinó en general, per a tots els casos i totes les extraescolars, per suposat). Per això, hem pensat i buscat alguna alternativa; de fet, treballar-hi en tres:1/ Demanar urgent a diver’s, com a prestatari del servei, si pot assumir part de la despesa addicional necessària per aquest cas;2/ A través de la comissió d’inclusivitat, que es busquin possibles ajudes o subvencions al tema per part d’entitats públiques o privades; i3/ De cara a la planificació de Extraescolars de cara a futur, negociar amb tots els proveïdors algun tipus de compromís en aquest aspecte concret.

Nen amb NEE en una activitat extra-escolar organitzada per l’AFA

Dos pares de la Junta (Fernando i Ana) aniran a la ludoteca per veure quines són les necessitats. Es planteja també que cal concreció en què es necessita.

Joan fara doodle per la setmana 14-18 de novembre.

Cal fer classifació conceptual de les funcions i tasques AFA (Sonia i Mariona.

Ser prudents en la forma de demanar la implicació de les famílies,

Ana C s’encarregara de demanar a totes les comissions una fitxa per la presentació i assegurar que vingui algu per explicar que fan i reptes en un 1 min. i mig.

Cal demanar diferents informacions.

Propera assemblea AFA, divendres 21

Amb l’escola i el nou informàtic s’està fent un Pla de Treball a 5 anys vista. Hi ha 6 portatils nous i l’informàtic finançat per l’AFA està analitzant tot l’equipament.

Una activitat d’extraescolar hi ha un alumne amb NEEs i es planteja que cal un monitor extra d’acompanyament. La Junta mai s’havia trobat amb aquesta demanda.

S’explica demanda de nou material per millorar el nou espai de ludoteca. Ana i Fernando aniran a parlar amb Cristina (ludoteca) i veure quines són les demandes concretes-

Es planteja que és important tenir una major previsió de les despeses que se’ns demanen durant el curs. Es proposa que pot ser interessant crear una comissió mixta d’innovació pegagògica o projectes innovadors en la que col.laborin diverses comissions tenint en compte la possible creixent demanda de propojectes d’innovació.

Es demana un equipament per poder deixar els patinets al pati. S’aprova donar suport després de la presentació de dos pressupostos.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acta reunió de la Junta AFA DMS 20 de setembre de 2016

Assistents: Mariona, Eduard, Anna A, Anna C, Joan, Sergi, Olga, Carlota, Borja, Fernando, Sonia i Sara (s’excusen Nuria, Gerard i Elisa)

1.Comissió extra-escolars: Fernando explica el nou canvi de model d’extracolars per millorar la seva qualitat que s’està començant a treballar des de la Comissió d’Extraescolars. Es fa la proposta de tenir una persona contractada unes hores que ajudi al procés de millora de les extraescolars, busqui diferents proveïdors i ajudi a donar coherència al projecte. També es vol proposar formar un equip de treball amb la direcció de l’escola. La Núria anirà a la propera reunió de coordinació per explicar estratègia de canvi de model.

2.Tresoreria: Les tresoreres informen de la situació econòmica i el seguiment de la despesa que han fet des de l’estiu. La majora part de factures han estat de filoescola, mobiliari, biblioteca, Libris, IPads. Comenten que es important crear un drive comú on es pugui sistematitzar tota la documentació i informació de forma que tothom estigui informat i tingui accés. Des de la Comissió TIC s’explica que això ja s’està treballant.

Es proposa que, tenint en compte el canvi de model de Libris, es canviï la quota de Libris i que tots els cursos de l’escola paguin el mateix. Aquest canvi de quota, que s’implementaria en el curs 2017-18, s’ha d’aprovar en l’assemblea de l’AFA d’aquest octubre. La nova quota serà de 36€, resultat d’aplicar la formula: 12€*3 (quota 3 anys parvulari)+48*6 (quota 6 anys Primària)/9.

Les quotes del curs 2016-17 es passaran a l’octubre, per Libris, i al novembre, per l’AFA.

Segueix pendent tancar un c/c d’una entitat bancària però s’intentarà fer en breu un cop es superin tots els temes burocràtics.

3.Assemblea AFA curs 2016-17. La data per l’assemblea es fixa pel divendres 21 d’octubre a les 16.45. Hi haurà servei de ludoteca fins les 18.30 (avisar a la Núria que li comenti a la Cristina).

Es planteja que l’assemblea ha d’informar bé del que fa l’AFA, que moltes famílies desconeixen, que sigui una presentació dinàmica i que animi a participar. Per fomentar que la gent vingui a l’assemblea es proposa fer un fulletó-test per animar a la participació (a càrrec Carlota). Es queda que el dia de l’assemblea es passarà un full amb la informació de les comissions (qui, que es fa, email contacte), membre Junta, com apuntar-se al Blog (Olga farà proposta). Borja farà proposta estructura assemblea i Sonia i Sara faran un resum en format gràfic del pressupost. Sergi ens enviarà les presentacions que van fer servir els darrers cursos.

El dimarts 4 d’octubre, a les 21.00h (després reunió famílies de Primària), es farà reunió per preparar l’assemblea.

4.Representació Junta a les reunions de famílies amb escola (reunions parvulari/primària): L’Ana, la nostra presidenta, anirà a les dos reunions. Comunicarà a tothom la convocatòria de l’assemblea de l’AFA.

5.Altres:

Es comenta que diverses famílies han mostrat preocupació pel soroll i les obres de l’edifici de Parvulari. Els infants es queixen del soroll. Es traspassarà aquest neguit a la reunió de coordinació amb l’equip directiu del dijous 22 de setembre.

La propera reunió de la Junta de l’AFA serà el dijous 13 d’octubre, a les 21.00h.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acta reunió de la Junta AFA DMS 19 d’abril de 2016

Assistents: Joan, Fernando, Núria, Sara, Gerard, Ana, Elisa, Sergi i Eduard.

1. Aprovació acta última reunió de la junta, 15 de març 2016.

2. Retorn reunió coordinació del 14 d’abril. Assistents: Roser, Carme i Josep Lluís; i Ana, Mariona, Sergi i Eduard.

Libris. Ens aclareixen que els diners que es demanàven per a comprar material didàctic no són un extra al pressupost de Libris, sinó que són diners que no es van consumir del pressupost d’aquest curs. A partir del curs vinent volen fer dues o tres comandes de material durant el curs enlloc d’una sola comanda al juny. Això permetrà adaptar el nou material amb més precisió al desenvolupament del curs.

A la junta es diu que cal redefinir Libris i veure si cal separar els pressupostos i l’ actual comissió Libris de les compres de futures partides de material didàctic i -sobretot- que la Direcció de l’ escola expliqui molt bé en què consisteix el pla “Innovació en el projecte pedagògic” per tal d’adaptar la comissió (Libris) a aquest pla, i potser crear una nova comissió per a conservar l’esperit original de Libris: la compra “cooperativa” de llibres, la sociabilització dels llibres. Repassem la llista que l’Ana va rebre amb el material que l’escola vol comprar; a la llista hi ha material que es pot definir com a didàctic, però també un munt de llibres… continua la nostra confusió en aquest tema.

L’ assamblea de delegats i delegades del 17 de maig està dedicada al nou projecte educatiu (“Innovació en el projecte pedagògic”) i Libris.

3. Comissió mixta alimentació/espai migdia. Comentem la proposta de crear una comissió mixta espai migdia o alimentació. La reacció de l’ escola n’és contraria al principi però més endavant es mostra oberta a tractar el tema.

A la junta ens proposem pensar en propostes d’ estructura i funcions d’aquesta comissió. Esperem amb vehemència els resultats de la trobada del consell escolar del 25 d’abril on es tractarà el tema del relleu de l’ empresa proveïdora dels menús i del menjar. A la reunió de coordinació també ens van informar de que han quedat 5 places lliures a P3 per al curs que ve.

3. Taller Makerspace. Té un cost de 2,5€/nen. La junta no es compromet a financiar aquest cost. Pel que fa a l’ organització del taller, es considera que no hi tenim res a veure i que s’han de posar d’acord el pare que proposa el taller i la Direcció de l’escola.

4. Assegurança Escolar. L’Ana Aranda presenta un pressupost d’assegurança escolar en resposta al plantejament que s’ esta fent sobre la idonietat de contractar-ne una. Demanarem a l’escola quina assegurança existeix actualment.

La proposta és de la companyia aseguradora MGS. En el cas de que es decidis fer als membres de l’AFA la propsota de contractar una assegurança, cal que comparem la proposta de MGS amb d’altres; ens comprometem a demanar més pressupostos; el punt de partida era buscar cobertura d’ objectes trencats per accident: pròtesi, ulleres, brackets…

5. Resum despeses 2016. La Sara ens resumeix despeses del curs. Tractarem el tema tresoreria de manera monogràfica i també el pressupost del curs vinent. Reclamarem per correu on han anat a parar els 2€ que vam pagar per al dissabte ecològic.

6. Encara no s’ ha pagat la reparació de la valla metàlica, la Comissió de manteniment no està d’ acord en algún aspecte de la feina feta per l’industrial corresponent.

7. Comissió TIC. Ens informen dels primers contactes entre les comissions de tecnologia de l’AFA i de l’ escola.

8. Temes propera reunió Coordinació. De moment demanar característiques de l’ assegurança de l’escola i proposar que es faci publicitat sobre la nova web de l’escola. Aquesta reunió será el 26 de maig.

Propera reunió junta de l’ AFA, 24 de maig a les 21hrs.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Acta reunió de la Junta AFA DMS 15 de març de 2016

Assistents : Membres Junta: Eduard, Olga, Ana, Carlota, Mariona, Gerard, Carlota, Sonia, Jaume, Anna, Nuria.Altres assistents: Amaia (comissió Biblioteca), Àlex Vallejo (comissió TIC), pares de 2on curs, per explicar l’organització de la Festa de l’AFA

Acta

1. S’ aprova l’acta de l’última reunió de la Junta.

2. Biblioteca. Amaia explica el funcionament i activitats de la comissió de biblioteca, que ha estat la primera que s’ha fet mixta (AFA-escola) al DMS, on les famílies també participen en la seva gestió. Fan una programació continuada d’activitats per dinamitzar, ITVs biblioteca, donació de llibres per Sant Jordi, lectura dialògica, tertúlies literàries amb infants i adults, provadors de llibres, co-educació 8 de març, contacontes, etc. Es reuneixen com a comissió mixta i ara mateix estan pensant el seu plantejament pel proper curs.

Amaia explica perquè de la demanda de 2 hores noves de suport per biblioteca que havia fet l’equip directiu a finals del curs passat (2015).

L’Amaia informa que la biblioteca necessita ordenadors i es planteja que es podria fer una demanda d’ordenadors no utilitzats a les famílies, com s’havia fet per pantalles en el passat. També explica que l’editorial Baula deixa llibres en dipòsit per veure si després interessa comprar-los amb un bon descompte. Es vol demanar que els nens i nenes facin de “provadors” incentivant-ho, per exemple, amb algún carnet de regal.

Durant la Setmana de Sant Jordi faràn un taller d’il·lustració el dimecres dia 20 d’abril. Pel 22 d’abril es presenten llibre comprats. Es fan tres contacontes.

Per l’11 de maig es volen fer 3 tallers simultanis. Amaia informa que es necessitaríen 45€+IVA per taller ( ja està pressupostat): (1) “El Pirata de les estrelles”, (2) “La increïble història del nen menjallibres” i (3) un per més grans.

Es parla de fer una exposició sobre emocions més endavant.

S’ha de fer sol·licitud llibres per comprar. Es farà llistat i es demana pressupost. Sonia, tresorera, li enviarà a l’Amaia el pressupost que hi ha per això.

S’està fent imatge comissió pel Blog resultat de la fusió dels 3 il·lustracions de nens/es guanyadors.

També informa que, com a ex-presidenta, li ha arribat que l’escola Nabi està organitzant una xerrada sobre les escoles insubmises a la LOMCE i, en particular, a les proves de 3er i 6e de primària.

3. Festa de l’AFA – 28 de maig.

Un grup de pares de segon expliquen com s’està plantejant la feina. El concepte serà DMS Lab experimenta, i la idea serà experimentar amb tot (art, ciència,…). Hi haurà tallers grans  bombolles de sabó, reactable (instrument per música Electrònica) , tallers d’instruments d’art sonors (UB) i concert. Pel menjar hi haurà food trucks.

Tenen un pressupost de 2.000€ de despeses. S’espera que sigui sostenible i a més hi ha una subvenció demanada a l’Ajuntament.

Jaume informa que es pot aprofitar la venda de pastissos i altres activitats per recollir diners i vendre samarretes de l’AFA.

4.Retorn de la reunió de coordinació amb l’equip directiu.

– L’Escola demana 2.000 € per a ampliar el material (didàctic) que s’ha comprat aquest any via Libris.  Des de la Junta es diu que per decidir cal tenir més informació.

– L’equip directiu comenta que cal anar cap a comissions mixtes (professorat, famílies) i que l’anunci al blog sobre la creació de les noves comissions (Inclusió i TIC) no esmentava el fet que hi ha comissions anàlogues pel professorat. Es fa proposta de reunió entre els membres de comissions anàlogues de l’AFA i de professors que s’han creat darrerament (Inclusió i TIC).La Junta està d’acord en què les comissions siguin mixtes en general com una manera milor de treballar. Cal preguntar quines comissions exactament hi ha, més enllà de la de biblioteca.

-Es comenta que el Taller Makerspace és una activitat extraescolar i que l’AFA ha d’assumir el cost del material fora d’horari lectiu.  Cal tornar-se a posar en contacte amb aquest l’Albert Canals i per a què ampliï la informació que ja va passar sobre l’activitat. Consens de que és una activitat interessant per a les famílies. L’Olga parla amb l’Albert : se li donarà suport (amb material) per organitzar un taller.

-A la reunió de delegats/des del segon trimestre es va treballar el tema de la responsabilitat i es va dir que es tractaria aquest tema amb els delegats/des del nens i a l’aula. La Roser enviarà una carta a les famílies (circular), amb la informació que es va donar a la reunió per part de la psicopedagoga de l’escola/AFA demanant que es treballi a casa. Un cop estigui l’acta se li ha d’enviar (ja està fet).

-El Consorci ha donat diners per donar IPads.

-En el cas que hi hagi queixes sobre algún monitor/a de migdia, la direcció diu que el canal més adequat és parlar-ho amb el la tutor/a. Des de la Junta, es comenta que seria bo saber quina formació tenen els monitors migdia, quin projecte hi ha, els perfils, etc.

Surt tema menjador. Es veu que hi hagut algún problema amb l’empresa d’alimentació i es vol parlar amb coordinació. El menjador depèn del Consell Escolar. En Jaume comenta que el tema de l’empresa actual (de la renovació o no del contracte) és un tema que pot sortir en el proper Consell Escolar i que ens anirà enviant els informes de seguiment del menjador. Es diu que seria bo anar cap a la creació d’una comissió mixta amb l’escola pel tema menjador i tallers/migdia. Es proposen per a la comissió: Sonia, Carlota i Mariona.

Jaume explica la situació del curs passat amb el menjador, el canvi d’empresa que ho gestiona i el model ecològic.

5. Gestió de Manteniment. S’informa de l’ITV pel 2 d’abril. Ho porten l’ Ana C i Fernando. Es vol fer la pintura mural i que sigui participativa.

6. Àlex (comissió TIC) ens explica que pels fitxer de dades cal complir la normativa. En algún moment s’ha de notificar al Ministeri per registrar a l’Agència de Protecció de Dades. Cal nom fitxer i responsable.

7. Google for Non-profits com a eina de l’AFA i les comissions. Àlex fa proposta de com gestionar els documents AFA, ell proposa google for non-profits, drives. Es decideix donar suport. 10 vots a favor, 1 abstenció.

8. Demanda a delegats/des per fomentar la inscricipió al blog de l’AFA. No es tracta el tema (en tot cas, l’Ana C va enviar un missatge recordant-ho)

9, Proposta famílies (via e-mail) sobre penjadors, bancs i persianes solars. Se’ls contesta que properament es farà l’ITV (2 abril) i el consorci ja ha assumit el tema de les persianes.

10. Propera reunió del Consell escolar : 11 abril. Encara no tenen l’OD. Pot ser que es tracti el tema menjador.

11. Informació a les famílies del casals d’estiu: DMS-Tàber // Can Caralleu. Informació. Es decideix donar informació de Can Caralleu via circular DMS tot i que pugui ser competència dels casals que s’organitzen des de l’AFA (amb Taber). Es considera que s’ha de prioritzar la informació i les possibilitats que poden tenir les famílies. L´Olga fa un post i afegeix información de Can Caralleu.

12. Precs i preguntes. Samarretes: nova comanda 800 € + IVA. Es demanen 150 samarretes i 24 xandalls.

13. Propera reunió de la Junta AFA 19 d’abril, 21 hores.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordre del dia reunió Junta 15 de març a les 21:00hrs:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la última reunió de la Junta.
 2. Biblioteca: ve algún representant de la comissió.
 3. Festa AFA 28 de maig.
 4. Retorn de la reunió de coordinació amb equip de direcció.
 5. Gestió de Manteniment.
 6. Comissió Tecnologia.
 7. Proposta famílies (via e-mail) sobre penjadors, bancs i persianes solars.
 8. Casals d’estiu: DMS-Tàber // Can Caralleu.
 9. Demanda a delegats/des per fomentar inscricipió al blog de l’AFA.
 10. Precs i preguntes.

Aquets serà l´ordre del dia per si algú està interessat en venir a escoltar o a dir la seva… hi sereu molt benvinguts!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Acta reunió de la Junta AFA DMS 18 de febrer de 2016

Assistents Olga Díaz, Eduard Aguiló, Gerard Notario, Ana Claur, Ana Aranda, Mariona Ferrer, Alex Vallejo, Núria Domènech, Sonia Fraile.

– S’aprova acta anterior

– Retorn reunió de coordinació amb l’equip directiu.

– Anna explica reunió de coordinació amb l’equip directiu de l’ escola i els punts que es van tractar.

– Es comunica que s’ha de fer l’aportació anual que fa l’AFA a l’escola. Ja s’ha tramitat.

– Es comenta la demanda de 2 hores de biblioteca noves i que es va comentar que mancava informació. Queda pendent que en Sergi passi informació concreta i llavors es parli a la Junta. De totes maneres, pot ser just per aquest curs.

– Projecte Libris, l’equip directiu explica que cal nou tipus de material per adaptar-lo a les noves metodologies i re-pensar el format que es fa servir. Ja es parlarà amb la gent de Libris.

– Bossa ajuts socials: S’aprova un ajut de 36€ x 4mesos per l’ autocar per a la família necessitada (pel que queda de curs acadèmic). No s’incrementa la quota d’ajut social.

– A partir d’ara, l’Eduard farà acta de les reunions de coordinació.

– S’informa de la possibilitat de fer un servei d’assegurança per a les famílies, que ja tenen diverses escoles públiques. Ana i Mariona miraran quines opcions hi ha.

– L’equip directiu dóna ple suport pel tema tabalers.

– Sonia, de Tresoreria, informa que sempre que sigui possible es prioritzi fer ingressos directament al c/c i no en metàl·lic amb elles. També es planteja que seria positiu que les tresoreres (o alguna d’elles) vagi a una reunió amb l’equip de coordinació per parlar el tema del pressupost i la necessitat de, en la mesura que sigui possible, preveure-les les demandes de l’escola (veure punt Dissabte Ecològic).

– Reunió amb la gent del Projecte Libris: l’Eduard i l’Ana informen de la reunió. Comenten que voldríen un relleu de pares/mares pel curs proper. Surt el dilema sobre què passarà amb la filosofia del projecte Libris i el traspàs entre famílies, si es canvien les metodologies, i sobre què és exactament el material fungible que es vol impulsar des de l’escola.

Es parla de com treballar un major vincle amb la gent de Libris. Es planteja que podrien incorporar-se a la Junta i venir a algunes reunions.

– Dissabte ecològic: Ana Claur informa de la reunió amb Lluis Segura i demana més informació del que s’havia fet en anys anteriors. El pressupost sembla que s’incrementa cada any, per aquest any són al voltant 800€. S’ha demanat una subvenció de 200€. Es dóna suport a l’espera de més concreció. L’Anna tindrà una nova reunió i demanarà més informació.

– Sonia planteja que seria positiu saber el cost real que té el dissabte ecològic tant per part de l’AFA, com de l’escola. Això és important també per demanar l’import de la subvenció. Es demana informar a la propera reunió de coordinació amb equip escolar que les despeses que demanen del pressupost es plantegin amb anel·lació i saber si, en algún cas, es poden demanar al Consorci o a la DIBA.

– Compra de la taula de fista pel bosc : Es discuteix sobre si es a compra o no la taula , conjuntament amb l’escola, per fer activitats al bosc (Aula de la Natura) i que té un import d’uns 900€ (l’AFA pagaria la meitat, 450€) i s’ aprofitaria el Dissabte Ecològic per estrenar-la. L´AFA recolza el projecte però es traurà d’un altra partida del pressupost (resultats de la votació: 5 vots a favor, 2 en contra, 1 abstenció).

– Xerrades per a famílies de la Fapac: Bullying – 16 març, al Taber/ L’ús responsable dels dispositius mòbils – 7 abril, DMS/ El taller d’estratègia familiar d’Internet – 28 abril, Costa Llobera/ Com acompanyar l’adolescència- 12 maig, Costa Llobera

Es planteja que algunes de les xerrades no toquen a una escola de primària com el DMS i, per tant, quin missatge volem donar com a AFA? L’Àlex (comissió TIC) explica que el no es pot fer fomentar, des d’un punt de vista ètic, és l’ús dels dispositius mòbils. I tampoc seria adient fer el taller d’estratègia familiar d’Internet i xarxes socials que està adreçat a escoles de secundària.

Olga informarà a l’Amaia (que gestiona les xerrades) per demanar de no fer-les al DMS .

Des de la Junta en farem difusió però recordant que està adreçat a famílies amb fills adolescents, en els casos que sigui necessari.

– Reunió delegats/des: Mariona escriurà a la Roser per confirmar la reunió de delegats/des de la propera setmana. Es demanarà a la Raquel i a alguna altre persona que faci l’acta de la sessió de delegats/des del dijous 25 de febrer (Mariona no pot assistir per raons laborals).

Blog: L’Olga planteja algunes de les idees que té i s’estableix que s’enviaràn sempre via Blog les actes de les Juntes, de les reunions de delegats amb dirección i AFA, , activitats AFA (ITV; Mercat 2a Ma, Dissabte ecològic, comissions, etc. Si són Circulars escola (i no relacionat amb Junta) no es repeteix.

Tabalers/Gegants de Santa Eulalia fer un post posterior a la cercavila.

Xerrades : pots de cada xerrada

Actualitzar el blog i la informació de les comissions: Ludoteca es deixa com una comissió independent de l´extraescolar, s´afegeixen la d´Escola Inclusiva i Comissió TC, etc. Olga contactarà amb gent corresponent de les diferents comissions.

Propera reunió de la Junta: dimarts 15 de març. Es decideix inicialment 20.30 però després per llista es veu que és més

sostenible a les 21.00h. com sempre.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acta reunió de la Junta AFA DMS 19 de gener de 2016

Assistents: Joan Olive, Olga Diaz, Fernando Iglesias, Eduard Aguiló, Gerard Notario, Elisa Puigdomènech, Ana Claur, Jaume Gómez, Ana Aranda, Carlota Guerrero, Sonia Fraile, Sara Orriols, Mariona Ferrer, Sergi Grau

Jordi Ramos, en representació del Grup de Tabalers.

Núria Domènech s’excusa.

Acta: 

1. S’aprova l’acta de la reunió de la Junta de l’1 de desembre de 2015.

2. Proposta d’acceptació de pressupost per la compra de material de musica per compartir a classe de musica i Tabalers. Jordi Ramos explica la situació. Tabalers ja no es econòmicament sostenible, el monitor ha anat pujant preus, és una mica informal i hi ha menys famílies apuntades. Les famílies paguen 20 euros al trimestre. Es difícil trobar monitors amb els instruments. L’Oscar, professor de l’escola de música, està disposat a portar-ho però planteja que cal fer una inversió en material doncs en falta, i que es podria també utilitzar com a material de l’escola per a la docència (de fet, arrel d’aquest tema apareix el fet que a l’escola li falta material).

S’ha demanat una subvenció per 500 euros per material de musica pels Tabalers, i es demana a l’Afa el suport de 500 euros (+170 euros per sortides).

Des de la Junta, es planteja que aquesta iniciativa s’hauria de coordinar amb la direcció de l’escola i que hauria de ser una projecte més obert. També es plantegen dubtes en el manteniment tenint en compte que seria material de l’escola.

La Junta aprova per unanimitat la destinació dels 500 euros a compra material (+170 euros per sortides) si hi ha consens amb Oscar i l’equip directiu sobre la compra de material en les condicions plantejades.

 Tresoreria.

Sara i Sonia expliquen que estan en procés de traspàs. Informació específica situació:

1)      Pagaments:

AFA: S’han realitzat els pagaments mensuals habituals: Diver’s (Coordinador extraescolars i biblioteca), Psicopedagoga i informàtic.

LIBRIS: S’han pagat les factures corresponents als llibres d’aquest curs, amb un import d’ 11.238,53€

2)      Impostos: Amb l’ajut d’en Sergi Grau s’han presentat el 190 de l’any 2015, i el 111 del 4T del 2015.

3)      Saldos a data 15/01/2016. 2 comptes separats:

AFA: 38.795,45€

LIBRIS: 39.134,47€

Retorn de reunió de coordinació amb equip directiu.

 Hi van anar l’Ana, Eduardo, Sergi, Mariona. Es van tocar els següents temes:

 1/ Es va presentar la comissió TAC i la comissió sobre inclusivitat. En els dos casos, l’escola va mostrar la màxima disponibilitat en col·laborar. Pel que fa a la comissió tecnològica, la Roser va dir que avisaria a la comissió sobre totes les coses que tinguin a veure amb l’AFA . Pel que fa a la comissió d’inclusivitat, l’equip directiu hi pren tot l’interès i creuen oportú fer una reunió amb el Gerard per pensar quins objectius concrets pot tenir aquesta comissió dins del marc de la normativa i la política de l’escola. També es comenta que pot ser interessant fer sensibilització a les famílies sobre el tema, via xerrades, per exemple. Portes obertes per començar a filar l’agulla.

2/Es comenta una mica el traspàs de temes entre la Junta sortint i l’entrant.

3/ Es valora positivament la reunió de delegats/des del dijous passat.  Se n’assenyala una de nova, pel 25 de febrer de 2016. Aquest cop, a les 19:00. La Mariona s’encomanarà de demanar als i les delegats i delegades que demanin a les famílies proposta de temes; es comentarà a la propera reunió de coordinació per preparar-ho conjuntament amb la Direcció de l’escola. Mariona envia email amb 2 temes maxim.

4/ Es fa una explicació, i després una petició de biblioteca. (Antecedents: a la biblioteca, apart de les hores que cada migdia s’hi dedica l’Eli –i que paga Set i Tria-, actualment l’AFA –a través de Divers- paga dos serveis: servei de dilluns a dijous entre 16:45 i 17:45 + dues hores addicionals setmanals; aquests dos serveis se’ls reparteixen l’Eli i la Júlia). La petició que fa la Direcció, avançant en la seva intenció de dedicar més hores a l’espai biblioteca i continuar les tasques que s’estan duent a terme de renovació de catàleg, millora de servei, etc  (i reproduint el que ja van demanar al juny passat a la Junta, i els vam dir que ja en parlaríem l’any vinent), és que l’AFA es faci càrrec de dues hores setmanals més, que igualment farien la Eli o la Júlia. Per que quedi clar: si acceptem, l’AFA passarà a pagar dos serveis: servei de dilluns a dijous entre 16:45 i 17:45 + quatre hores addicionals setmanals (fins ara eren 2).

Es diu que cal saber quin pressupost representa. Sara i Sonia miren quan significa i es parla en la següent reunió Junta.La gent es mostra a favor potenciar tema biblioteca, però es vol saber que signifiquen aquestes hores addicionals, com es concreta, quines activitats es faran, etc.

Sorgeix la iniciativa de fer un formulari per demandes i que cal fer un monogràfic a la Junta sobre Pressupost per tenir una visió global.

Sergi o Amaia s’informen de quina és la demanda.  En la propera reunió de Junta es decideix  amb més informació.

5/ L’escola vol proposar una reunió amb Libris, per comentar un canvi metodològic important a l’escola que implica canvis en les necessitats específiques que es requereixen de Libris. Bàsicament, canviar llibres per material, ja que treballen més amb material i menys amb llibres. Aquesta reunió hauria de ser, doncs, entre la Direcció de l’escola, les noves tresoreres, l’Ana com a presidenta AFA i, si és possible, algun membre de la Junta de l’AFA que es pugui implicar en Libris per tal de fer d’enllaç i reportar directament a la Junta.

Es fa la reflexió de que és important que algú de la Junta estigui a Libris,  i que cal aprofitar que la nova estructura està ben nodrida de gent per posar algú d’enllaç. I potser també seria convenient fer una reunió entre la Junta i Libris abans de la reunió amb l’escola, ni que sigui per fer presentacions. Potser en Pep, o la persona que hagi mantingut més contacte fins ara amb les encarregades de Libris, podria organitzar aquesta trobada. En tot cas, s’anota Libris com a tema per tractar a Junta.

Ana explica que és important que hi hagi trobada més informal amb gent de Libris i del Consell escolar. Raquel és un possible contacte.

6/La Roser ens demana que intentem tornar a contactar amb n’Albert Canals, un pare de 3r que es va oferir per fer un taller d’andròmines i que per diferents motius no es va poder fer l’any passat. La idea seria que es fes un taller en horari i format com el contacontes. En aquest marc, l’equip direcció comenta que es vol donar embranzida al tema de col·laboracions amb pares.

Olga ja ha contactat amb el pare en qüestió que s’ha mostrat favorable però cal parlar-ho amb més detall.

7/ S’informa que el dia 28 de gener, a les 18:00, a la Casa Orlandai, hi haurà la xerrada anyal de traspàs primària-secondària, on, apart dels delegats/delegades de sisè, seria convenient que algú de la Junta de l’AFA hi pogués assistir. A la reunió de la Junta decidim qui hi assistirà.

Se li diua a l’Alex.

Demanda agermanament equip directiu escola.No veiem l’aportació econòmica. La Junta està obert a altres propostes, molt més iguals i enriquidores per les diferents parts (alumnes, famílies, mestres).

 

Consell Escolar. Es planteja de nou la manca d’informació de les pares/mares que representen el Consell Escolar. En la propera reunió es parlarà sobre qui substitueix al Jaume, des de l’AFA. Ara mateix, hi ha el Fernando i el Gerard interessats.

 

 1. Respecte a la possibilitat que l’Amaia fos representant al Consell per la part de la Junta, no es veu si no pot anar a les reunions. Per tant, es descarta.
 2. Es passa el document liquidació i nou pressupost a les nostres tresoreres perquè li donin una ullada.
 3. Informa Jaume i dels temes que es tractaran amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si s’escau de l’acta de la reunió anterior. 2. Presentació de la liquidació de l’exercici econòmic 2015. 3. Presentació del pressupost de l’exercici econòmic 2016. 4. Informació de la col·laboració amb la ONG Nutrició sense fronteres. 5. Informació de cessió d’espais de l’escola. 6. Informació de la participació de l’escola en el programa Erasmus+ 7. Torn obert de paraules.

Subvencions sol·licitades.

 

Elisa ha informat per email i enviat la següent informació:

Taula 1. Resum de les subvencions concedides per l’Ajuntament convocatòria 2014/15

Activitat Total activitat Import sol·licitat Import concedit
1 Biblioteca 2.585,70 € 1.000,00 € 500,00 € 19,34%
2 Extraescolar 1.000,00 € 600,00 € 500,00 € 50,00%
3 Escola pares 1.284,82 € 600,00 € 500,00 € 38,92%
4 Festa AMPA 2.500,00 € 950,00 € 500,00 € 20,00%
5 Dissabte ecol 500,00 € 200,00 € 200,00 € 40,00%
6 Libris 10.000,00 € 4.500,00 € – €
7 Manteniment 1.000,00 € 600,00 € 400,00 € 40,00%
8 Comunicació 1.500,00 € 400,00 € 400,00 € 26,67%
Total   8.850, 00 € 3.000,00 € 33,9 %

Denegada: Libris

Demanades: Novembre 2014

Resolució: Abril 2015

Cobrament: Juliol-Setembre 2015

Taula2. Resum de les subvencions sol·licitades a l’Ajuntament convocatòria 2016

Activitat Total activitat* Import sol·licitat**
1 Biblioteca 3.000,00 € 800,00 € 26,67%
2 Extraescolar 1.485,00 € 600,00 € 40,40%
3 Escola pares 1.284,82 € 600,00 € 46,70%
4 Festa AMPA 2.000,00 € 800,00 € 40,00%
5 Dissabte ecològic 500,00 € 200,00 € 40,00%
6 Manteniment i ITV 1.500,00 € 500,00 € 33,33%
7 Comunicació 1.500,00 € 400,00 € 26,67%
8 ITV Biblioteca 700,00 € 300,00 € 42,86%
9 Geganters i Tabalers 1.100,00 € 500,00 € 45,45%
10 Libris 6.000,00 € 1.000,00 € 16,67%
Total 5.700,00 €

*Estimat

**Es sol·liciten aquests imports en base a l’experiència prèvia dels membres de la Comissió de Subvencions i de la revisió de les subvencions concedides l’any anteriort

Demanades: Gener 2016

S’explica la demanda del Marc (tallerista de media ambient) per un possible projecte que ja ha passat via correu electrònic a la comissió de subvencions. Queda obert a més informació tot i que per aquest curs es veu just.

Elisa diu que l’Ajuntament en general no dóna més de 500 euros i sempre s’ajusta per assegurar.

Registre nova Junta AFA, informació FAPAC.La Fapac, a través d’una tècnica, ens proposa fer un curs sobre que es fa en una Junta d’AFA i la FAPAC. Es diu de proposar- pel Març, amb diferencia de dies amb les altres reunions. Parlarà la Mariona. Ja s’ha fet

Blog-comunicació (punt monogràfic): No hi ha temps per parlar-ho i es mou per la següent reunió. També es recorda que també inclou la mancança de comunicació amb la resta de famílies.

Precs i preguntes.Elisa farà un esborrany de formularis per les peticions. Ja l’ha enviat i ha estat acceptat per correu electrònic,

Jaume dona a les tresoreres 150 euros en metàl·lic de la venda de samarretes pel c/c.

Gerard comenta que ell i la seva dona estaran a la comissió d’inclusivitat, però que veu important que s’ampliï. Escriurà un blog per informar. Cal veure que té l’escola, fer pedagogia, sensibilització, què és una escola inclusiva.

Es comunica data propera ITV: 5 Març.

Olga informa dels popers articles al Blog: sobre la nova Junta, Mercat de 2a ma el 29 de Gener, Festa AFA, xerrades/novetatgs literàries, etc.

Joan comenta que hem d’aconseguir dinamitzar millors les reunions i són important 3 rols a fer per 3 persones:

(1) qui pren acta – Mariona com secretària, (2) qui dinamitza i controla els temps (sintetitza les decisions al final de cada tema i talla quan algú ja ha exposat el que vol dir) i (3) qui pren els torns de paraules (i així parlem sense trepitjar-nos J). Ho podem provar en la propera reunió per veure si aconseguim ser més àgils. (a posteriori: aquesta és una forma que funciona prou bé en reunions, podem anar canviant els rols 2 i 3 perquè tothom agafi pràctica).

PROPERA REUNIO JUNTA

Es decideix (a posteriori i per llista wsp) que la propera reunió de Junta serà el dijous 18 de febrer a les 21 hores.

Es tocarà el tema de la comunicació i el blog.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Acta reunió de la Junta AFA DMS 1 de desembre de 2016

Assistents: Eduard Aguiló, Núria Domènech, Olga Diaz, Carlota Guerrero, Jaume Gómez, Sonia Fraile, Elisa Puigdomènech, Fernando Iglesias, Àlex Vallejo, Gerard Notario, Ana Claur, Ana Aranda, Joan Olive, Sergi Grau i Mariona Ferrer.

 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la última reunió de la Junta.S’ha de fer una modificació a l’acta del 3 de novembre: Gerard Notario es queda a la Junta com a Vocal, i la seva dona Veronica no.

Tresoreria.

La Sonia informa:

1)      S’ha fet la remesa 1a Quota AFA curs 2015-2016:

–          El 16/11 es van girar 432 rebuts (21.478 €)

–          L’arxiu d’Arquia tenia un error i s’han tornat a girar 12 rebuts (600€) corresponents als comptes del Deutsche Bank: el cobrament es farà efectiu el 4/12

–          A dia d’avui ens han tornat 15 rebuts (745€). La Sònia Rivas ja ho té present per tal de reclamar-los.

2)      Pagaments:

–          S’han realitzat els pagaments mensuals habituals de l’AFA: Diver’s (Coordinador extraescolars i biblioteca), Psicopedagoga i l’informàtic.

–          S’han pagat 975€ del projecte Libris, i en breu ens facturaran 11.300€ corresponent a la resta de llibres d’aquest curs.

El grup de Tabalers ha informat que s’ha de pagar la cercavila d’octubre en el marc del seu pressupost de 500 euros anuals. Tresoreria s’encarregarà de gestionar-ho.

La Sonia anirà fent una actualització del pressupost i anirà reportant a la Junta aquesta informació, per anar-nos familiaritzant amb les partides, imports, etc.

Reunió de coordinació.

Hi aniran la presidenta, el vice-president i la secretària. En Sergi també per acompanyament. Inicialment estava prevista pel proper dia 11 al migdia, però una indisponibilitat obliga a canviar-la pel dia 10 al migdia, pendent de confirmació amb la Direcció de l’escola.

En aquestes reunions acostuma a participar-hi, per part de la Junta, la presidenta, el vice-president i la secretària. Però en funció dels temes que es toquin en la reunió, comissions implicades, etc, es pot convocar a d’altres persones. En el cas concret de la reunió del proper dijous, també hi és convidat l’Alex per parlar de la Comissió TIC i el Pla TAC.

En aquesta reunió es parlarà del traspàs de Junta, de les noves tasques assignades i comissions creades, de la valoració de la reunió de delegats i de la resta d’inputs que aporti l’escola, entre elles, probablement, el concert de Nadal.

Consell Escolar (CS)

En Jaume informa amb una mica més de detall el funcionament d’aquest ens. L’Anna Claur pregunta quin retorn fan els altres membres escollits en representació pares/mares del Consell Escolar. En Jaume ens diu que es coordinen abans i en general arriben a acords, però no sempre es així (en alguns casos han aparegut punts conflictius). En Jaume explica que els punts mes complicats a l’hora de negociar amb el sector mestre és l’horari dels 15 dies de juny (horari partit o horari intensiu – professorat prefereix horari continu, per les famílies més complicat per la conciliació; per suplir-ho s’ha fet opció casalet els darrers anys).

L’acta del CE es penja en la web escola. El CS és consultiu i s’intenta arribar a acords per consens.

En Jaume comenta que, havent fet l’anterior Junta traspàs de tots els càrrecs, correspon fer igualment traspàs del representant de l’AFA al Consell. Pensa que l’Amaia podria ser la persona idònia per ocupar el càrrec, tal vegada que te una gran experiència en les matèries que s’hi tracten i una capacitat estratègica pel que fa a la relació i acords tant amb els altres membres de les famílies com amb la Direcció de l’escola. No obstant, diverses persones comenten que hauria de venir a les reunions de la Junta AFA i s’obre un debat sobre si aquest fet és decisiu o no. En Sergi opina que hauria de venir a preparar la reunió (abans) i reportar el que s’ha dit i donar explicacions als membres de la Junta (després), però no considera imprescindible que hagi d’estar a totes les reunions de la Junta i en tota la seva extensió perquè els temes propis de l’AFA (i de la Junta com a òrgan de govern de l’AFA) i els del Consell són totalment diferenciats.

Per majoria, en acabar aquest debat, es decideix que l’Amaia és la persona idònia per ocupar el càrrec però si i només si pot venir a les reunions de la Junta (sigui o no vocal). Es decideix que se li traslladarà a l’Amaia aquesta possibilitat, i en cas de negativa per part seva, hi ha dues altres persones que consideren que poden ser representants del Consell. Una és en Gerard Notario i l’altre, en Fernando Iglesias.

Posada en comú de les decisions preses sobre l’organigrama de la Junta en la reunió del passat dia 17 d’octubre.

L’Eduard explica com es van definir els càrrecs: Ana Aranda com a presidenta; Eduard Aguiló de vice-president; Mariona Ferrer, de secretària; i la Sonia Fraile i la Sara Orriols, de Tresoreres.

Com a vocals, i encara a expenses d’algun altre assistent a l’anterior reunió que tingui pendent manifestar-se, queden: Ana Claur, Olga Diaz, Carlota Guerrero, Sergi Grau, Núria Domenech, Jaume Gómez, Elisa Puigdomènech, Fernando Iglesias, Gerard Notario i Joan Oliver.

Preguntes dels nous membres de la Junta AFA: manteniment, blog (criteris), tasques presidenta/ Organització tasques i traspàs concret per comissions. 

L’Eduard explica els dubtes que van sorgir i que anaven dirigits sobre tot a Comunicació i a la Comissió de Gestió del manteniment.

Les tasques actuals de la Comissió de Gestió del Manteniment són: Detectar els problemes d’infraestructura física de l’escola (interior i exterior). A nivell de seguretat, usabilitat i estètica. Ho fem diversos cops l’any, al menys dos de forma exhaustiva; Fer propostes de millora en les mancances detectades, parlar-ho amb la direcció de l’escola, buscar pressupostos, presentar-ho a junta AFA i en cas de ser aprovat, negociar amb l’escola l’agenda d’actuacions; Fer una Operació ITV anual. La Operació ITV és una actuació massiva de treball solidari i col·laboratiu de pares i mares de l’escola que busca integrar a l’alumnat en la millora física de l’escola. S’ha fet en diferents formats, habitualment en dissabte matií; Preparar un pressupost anual de la Comissió per ser presentat i aprovat en la assemblea AFA; Els darrers 3 anys hem fet una gran actuació per any. Gran actuació=actuació amb impacte econòmic molt rellevant (+1500€)

 

La gran actuació d’aquest any ja ha estat aprovada per junta AFA i en assemblea AFA. Consisteix en la substitució de la tanca metàl·lica de protecció localitzada sobre la paret sud-est del pati central (la paret dels peixos). La idea és que deixi de regalimar rovell i restaurar el mural dels peixos i fer-ho en algun moment de la primavera coincidint amb la Operació ITV. L’actuació i la restauració dels peixos tal i com estan (o molt aproximat) ja ha estat pactat amb la direcció de l’escola –i aprovat.

Quan hi ha propostes de manteniment es comenta a la reunió de coordinació amb la direcció escola.

L’Ana Claur es farà càrrec de la Gestió del Manteniment, i amb en Fernando organitzaran la Jornada ITV.

L’Elisa informa que hi ha un part de la ITV que es pot finançar per l’Ajuntament via Subvencions (aquest any van rebre 400 euros).

Bloc: Qui s’encarrega: existeixen uns criteris sobre el que es pot publicar o no (Olga Díaz els sap). Esmeralda ha estat la responsable de continguts fins ara, i l’Alex ajudava en la part tècnica. L’Olga té les claus per penjar els textos, i quedarà amb la Julia Marcó perquè li expliqui la part de biblioteca del bloc del que se n’ocupava.

En Sergi comenta que cal treballar més el bloc i el tema comunicació en general. Fa falta feina de força gent, i cal aprofitar que s’està armant una Junta ben nodrida de persones. L’Eduard te algunes propostes a fer. Es planteja que en la propera reunió de la Junta es tracti un punt específic sobre bloc i comunicació.

La Sonia diu que prioritzem els temes que volem aprofundir en les reunions de Junta per ser més operatius.

Nova presidenta. L’ Amaia va enviar a l’Ana, i amb còpia a la resta, mail explicant les seves funcions. Aquí va:

 1. Reunions Junta 1 cop al mes
 2. Reunions coordinació 1 cop /1,5 mes
 3. Mails escola amb temes puntuals (bastant freqüents; sobretot l’últim any)
 4. Consultes famílies. Sense voler et converteixes una mica en l’interlocutor de tothom: “Ei, tu que estàs a l’AFA…”,
 5. Relació Afas districte
 6. Contacte a FAPAC: assemblees
 7.  Puntualment temes contractuals i de firma: autocars, extraescolars, casal estiu…
 8. Moltíssima correspondència per tractar temes diversos: això podeu organitzar-ho com vulgueu, però nosaltres érem molt de democràcia per email i no ha estat una tasca de la presidenta sinó de tothom. Ens intercanviàvem molts mails per prendre decisions. Hem (al menys jo) defensat molt l’idea que encara que cada comissió sigui responsable de la feina, les decisions (proveïdors, despesa) s’ha d’aprovar en junta.
 9. Aprovar pagaments: el nostre tresorer sempre que se li demanava un pagament ens sol•licitava aprovació per mail a mi i al secretari. Formalment, l’aprovació bancària hauria de ser així també (així era a la Caixa) però amb el canvi de entitat i certs problemes informàtics al inici em vaig “escaquear” i la feia directament el Sergi.
 10. Comunicacions, Posts, informació a famílies: Això depèn molt de com us organitzeu però en el nostre cas ens repartíem una mica la redacció de escrits per explicar temes concrets, ppt de assemblea, etc. (sobretot pencava el tresorer, però consensuàvem tot bastant i ens fregíem a mails revisant les coses i enriquint les propostes…).
 11. Estar mica al dia amb les publicacions i propostes IMEB, Fundació Jaume Bofill…
 12. Participació temes d’escola: festa AFA, diss ecològic, mercat intercanvi, gegants…mica més que si no ets president…

La Núria comenta que l’Amaia pot acompanyar en diverses reunions a la nova presidenta. És important la seva presència en la coordinadora d’AFAs del districte, on l’Amaia ha mostrat la seva disponibilitat per seguir assistint-hi, i on a partir d’ara hi anirà amb la nova Presidenta, l’Ana.

Es fa reflexió que l’Ana que vegi el que pot assumir perquè hi ha moltes tasques. Ella anirà veient i demanarà ajuda.

L’Alex V informa que es crea una nova Comissió sobre TIC. La coordina l’Alex, pero tb s’apunten en Joan Olive, Joan Cuevas (un pare que no és de la Junta però va mostrar interès) i Gerard Notario. L’Alex vol formar part de la Comissió TIC els propers tres anys. L’objectiu preliminar d’aquesta comissió és: “Vetllar per que els/les alumnes, les famílies (col·lateralment), i el professorat de l’àmbit del DMS utilitzin les tecnologies de la forma més òptima, segura i pedagògica possible, i proporcionar accés a la informació necessària per a tal fi.”

L’Alex comunica que qui vulgui participar que contacti amb ell i convocarà la primera reunió en breu.

E-mail AFA: L’assumeix l’Olga. Ella s’encarrega de fer el traspàs amb la Miren.

Extraescolars: Nuria, Fernando, Guillem Serrahima, Ana Claur .

Autocars: han fet arribar a la Junta que necessiten més gent. Carlota Guerrero s’hi apunta.

Casal d’estiu: Jaume explica com va, també les colònies (aquestes últimes es fan amb les AFAs districte, ho lidera bastant Tàber). Si algú vol ficar-s’hi, serà benvingut/da!! En Jaume pretén deixar-ho en acabar el curs, i voldria fer el traspàs de la millor manera.

Samarretes escola: les fa l’AFA i és una font d’ingressos. Fins ara ho ha portat el Jaume, però cal que aparegui altra gent disponible, perquè en Jaume pretén deixar-ho en acabar el curs.

Biblioteca: Sergi per part de la Junta, i la Miren i l’Amaia.

En Gerard proposa la creació de la Comissio d’Inclusivitat amb l’objectiu de vetllar perquè hi hagi els recursos (humans i de temps) i es pugui acompanyar de forma adequada a les persones amb necessitats especials. Que hi hagi vetlladores en les condicions adequades. Tothom ho veu com una bona proposta, i es demana a en Gerard que redacti algun tipus de document explicatiu, per tal de difondre’l, explicant-lo a la Direcció de l’escola a la reunió de coordinació i, si s’escau, fent-ne difusió entre delegats i bloc (ja s’acabarà de decidir a la propera reunió l’eina adequada de difusió).

Cami escolar: L’Esmeralda Francisco continua sent responsable, tasca que du a terme amb en Jordi Ramos i altres pares de l’escola.

Preparació reunió de delegats dia 3, 19.30.

Què farem? Presentació, recordar el que fem, comissions, etc. Cal portar document amb els nous membres de la Junta. Full amb nova Junta.

Comentar, apart, si algú es vol apuntar a donar suport amb les Samarretes.

Cal normalitzar el document de normativa de delegats/des.

Comentar que no es pot fer ús del patinet a l’escola.

Precs i preguntes.

E-mail delegada 6e: S’enten que ella ho explicarà en la reunió de delegats/des. Consens en que cal pedagogia, i parlar per escola. Olga la contestarà abans de la reunió de dijous.

Propera reunió Junta: 19 de gener, 21.00. Prioritzar temes per la propera reunió: (1) comunicacio i blog (2) Consell Escolar i futurs relleus.

Per una propera Junta: espais migdia.

Caldrà per e-mail consensuar els temes per la reunió coordinació.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Acta reunió de la Junta AFA DMS 3 de novembre de 2016

Assistents:Guillem Serrahima, Eduard Aguiló, Gerard Notario, Verónica Valpuesta, Ana Aranda, Olga Diez, Joan Oliver, Gerard Vidal, Carlota Guerrero, Mariona Ferrer, Sonia Fraile, Anna Claur, Domènech Subirà, Àlex Ferrando.

Amaia Clemente (presidenta sortint), Josep Indalecio (tresorer sortint), Sergi Grau (secretari sortint). Esmeralda Francisco, Jaume Gómez, Àlex Vallejo, Elisa Puigdomènech, Núria Domènech, Fernando Iglesias.

Comença la reunió a un quart de deu de la nit.

Punt 1. Presentació de la Junta i les seves funcions.

L’Amaia presenta la tasca de la Junta, en quins àmbits –a grans traços- es desplega la seva activitat i com s’encaixa, com a ens directiu de l’AFA, en el mosaic organitzatiu-participatiu de l’escola. Els nous membres de la Junta plantegen dubtes. Entre uns i altres fem una primera “foto” de les diverses vicissituds relacionades amb la tasca de la Junta.

Els membres de la Junta “sortint” expliquen quina és la seva intenció concreta. Tots ells s’ofereixen a romandre a la Junta tant temps com sigui necessari per fer el trasllat, però només en Fernando, l’Elisa i en Sergi manifesten la seva intenció de continuar com a vocals en la propera Junta, i si hi ha lloc. En Jaume també, però només fins a final de curs, i la Núria fins que cregui que s’ha acomplert el traspàs en la matèria d’extraescolars. L’Amaia i la Miren seguiran vinculades a la comissió de biblioteca, l’Esmeralda al Camí Escolar, i l’Alex farà el relleu a la comissió de gestió del manteniment i a una comissió tecnològica que vol crear.

La Sara Orriols i la Sonia Fraile s’ofereixen per dur la tresoreria. La Mariona Ferrer s’ofereix per assumir la tasca de secretària. La resta d’assistents, és a dir, en Guillem Serrahima, Eduard Aguiló, Gerard Notario, Ana Aranda, Olga Diez, Joan Oliver, Gerard Vidal, Carlota Guerrero, Mariona Ferrer, Sonia Fraile, Anna Claur, Domènech Subirà són vocals de la nova Junta.

De cara a la propera reunió, els nous membres es comprometen a mirar amb detall la informació sobre el que fa l’AFA, i els membres actuals i/o sortints es comprometen a preparar un document amb explicació concreta de les tasques que fan les comissions (i, si s’escau, fora de les comissions).

S’acorda que els nous membres de la Junta es reuniran el proper dia 17 de novembre per organitzar-se tasques, i s’assenyala també una propera reunió, ja ordinària, de la Junta pel dia 1 de desembre.

Punt 2. Tresoreria.

S’hauria de notificar per Circular DMS la remesa de la primera quota ordinària, de 50.-euros, que serà el 16 de novembre. El Pep se n’encarregarà de gestionar-ho i en Sergi de comunicar-ho.

Punt 3. Consell Escolar.

S’adjunta l’acta de la primera reunió del curs.

Punt 4. Precs i preguntes.

 Piscina

 Una AMPA del districte s’ha queixat a les altres i a l’ajuntament de que Can Carelleu encara no ha posat per escrit els compromisos assumits en la última reunió pel tema del IVA (que la pujada l’any vinent es limitarà a l’augment de l’IPC).

Crida refugiats

La crida a donar roba als refugiats que s’ha fet en col·laboració amb l’escola es troba en la situació sobrevinguda de que l’entitat organitzadora ja ha acabat de recollir el que necessitava i ha tancat la campanya. Es farà gestions per esbrinar en breu si es pot canalitzar el material recollit en d’altres projectes.

La reunió acaba a les dotze. La propera reunió és el dia 17 de novembre, a les 21 hores, amb els nous membres, i la següent el dia 1 de desembre, també a les 21 hores.

 

Junta AFA