projecte INCLUD-ED

Demà, es presenta un estudi molt interessant INCLUD-ED en caixa fòrum. Valdrà la pena veure-ho en profunditat ja que darrere d’ell hi ha molta gent implicada i en àmbits molt amplis. Aquí teniu un resum que és una joia. Dins de les estratègies de millora hi ha dos que afecten les famílies, les quals poso a continuació:

  1. Formació de familiars. Des de fa dècades, es coneix la relació entre el nivell d’estudis de les famílies amb els resultats de l’alumnat. No obstant, limitar-se a aquesta constatació i no anar més enllà no serveix per millorar l’educació ni superar el fracàs escolar. INCLUD-ED ha anat més enllà demostrant l’estreta relació entre la superació del fracàs escolar i l’obertura de les possibilitats formatives del centre a les persones que conviuen amb el noi o noia en el domicili amb el tipus d’activitats aconsellades per la CCI (per exemple, tertúlies dialògiques). Malauradament, en alguns països i centres, que no basen les seves actuacions en la CCI, fan a vegades esforços molt valuosos en la formació del professorat, però no en la formació de les famílies, quan aquesta és una estratègia que està afavorint l’aprenentatge i els bons resultats de l’alumnat.
  2. Implicació de les famílies i de la comunitat en la presa de decisions sobre aspectes rellevants de la vida escolar (currículum, avaluació, organització del centre, entre altres). S’han identificat diferents formes de participació: des de la seva assistència únicament a reunions informatives a la seva implicació en la presa de decisions dels centres educatius. Aquelles formes de participació amb més implicació dels i les familiars i dels membres de tota la comunitat afavoreixen els processos d’aprenentatge de l’alumnat. – Formació científica del professorat

Deixa un comentari

El teu email no es publicarà. Camps marcats amb * són obligatoris

Categories