Projecte Google Apps for Education al DMS

L’escola ha implantat l’eina Google Apps for Education -anomenat projecte GAfE en algunes actes de la junta-, a suggeriment del Consorci d’Educació. La utilització d’aquesta eina per part de menors d’edat requereix una autorització expressa dels pares (o tutors legals). Aquesta autorització la vàreu rebre fa pocs dies i malgrat és prou explícita en quant a la finalitat, des de l’AFA hem cregut necessari fer un post per explicar una mica més aquesta eina i com ha anat el procés d’implantació.

El curs passat ja es va començar a implantar de forma provisional en alguns cursos i, després de fer-hi algunes modificacions, aquest curs ja s’implanta de forma estable. Els destinataris són els i les alumnes de 2n a 6è de primària.

gafe1
Google Apps for Education és una eina de treball col·laboratiu gratuïta que permet assolir competències digitals de forma fàcil i entenedora. Es treballa amb documents situats al núvol (Google Drive) que són creats i gestionats per les aplicacions Google Docs (equivalent al Word de Microsoft), Google Sheets (equivalent al Excel) i Google Slides (equivalent al PowerPoint). Aquests programes estan localitzats a internet i per tant no cal descarregar-los per poder treballar amb ells. Així doncs, es treballa 100% online sense necessitat de descarregar cap document -encara que també es poden descarregar- ni cap programari. Això vol dir que s’hi pot treballar accedint des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, amb qualsevol plataforma hardware (PC, portàtil, tablet, smartphone, etc…) i qualsevol sistema operatiu (Linux, Windows, Android, MAC OS, etc…). Només cal un navegador web, connectar-se a Google i autenticar-se amb l’usuari creat per l’escola.

El professor pot crear classes on inscriure a tots els alumnes, contactar amb ells via e-mail, posar tasques als calendaris de la classe i/o d’alumnes concrets, crear enquestes, posar deures i, a més, veure l’evolució dels treballs en qualsevol moment.

Els alumnes poden treballar de forma cooperativa creant treballs conjuntament i comunicant-se mitjançant e-mails. De fet, Docs, Sheets i Slides permeten treballar ALHORA sobre el mateix document a tots els alumnes que tinguin permisos sobre aquell document, fins i tot si cadascun d’ells està en una localització diferent.

Hem dit e-mails? Si, hem dit e-mails. Cada alumne tindrà un compte d’e-mail personalitzat que li permetrà enviar e-mails a la resta d’usuaris del projecte GAfE al DMS. Tot i que utilitza el sistema de gestió d’e-mails de Gmail, aquest compte d’e-mail utilitza el domini propi de l’escola (@monserdasantapau.cat) i té bloquejada la recepció i enviament a e-mails externs al sistema.

Al contrari que els comptes normals de Gmail, els comptes creats dins la plataforma GAfE no recullen dades de cap tipus sobre la persona que utilitza l’e-mail (ni psicològiques, ni socials) i per tant Google no crea perfils psicosocials d’ells, ni els ven a terceres parts interessades. A més, el sistema d’anuncis està desactivat per les cerques realitzades a Google si l’usuari de GAfE està autenticat, de forma que els usuaris no veuran cap anunci.

També s’ha bloquejat el sistema Google Hangouts, que permet que els usuaris interactuïn entre ells mitjançant videoconferència o xat. Tot i que és una eina molt útil en altres àmbits, l’escola ha decidit que no és adient per alumnes de primària.

Com tota la plataforma Google funciona en base a un compte d’usuari que habilita l’accés a tot el sistema. L’autorització que vàreu rebre dóna permís a l’escola per crear un compte de GAfE per a cadascun dels vostres fills i filles. La implementació dels comptes GAfE al DMS respecta i protegeix la identitat digital dels alumnes, de forma que els comptes creats no identifiquen inequívocament els alumnes amb la persona física.

Finalment, a petició de l’AFA, s’ha generat comptes genèrics per què els alumnes fills d’aquelles famílies que no signin l’autorització puguin treballar igualment amb l’eina. En aquest casos es perdrà la funcionalitat de treball cooperatiu, però es podran assolir les competències digitals plantejades pel professorat.

Des de la junta de l’AFA som conscients que algunes famílies podrien ser contràries a treballar amb programari de la corporació Google per motius ètics i/o morals. Malgrat això creiem que en la forma en què s’ha implantat finalment el projecte GAfE al DMS els avantatges superen molt llargament els inconvenients. Per aquest motiu la junta de l’AFA recolzem a l’escola en la seva implantació.

Aquest projecte presenta múltiple arestes. Per a la seva validació la junta de l’AFA ha comptat amb l’ajut de famílies de l’escola expertes en aspectes ètics, legals, tecnologies d’Internet i aspectes de seguretat TIC. Aquest grup de treball, conjuntament amb la Junta de l’AFA, hem fet una llista de suggeriments que s’ha fet arribar al Consell Escolar del DMS, al Consorci ‘d’Educació i a la FAPAC. El projecte GAfE s’ha implantat en moltes altres escoles de Catalunya però som una –potser la que més- de les escoles on més s’ha vetllat per la seguretat digital dels alumnes i per la protecció de la seva identitat digital. De fet, tant el Consorci com la FAPAC així ens ho han fet saber. Moltes gràcies a tots els qui heu col·laborat!

La majoria de dubtes que pugueu tenir estan contestats als FAQS de Google Apps for Education:
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=es

8 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog