Ja tenim els/les delegats/des de cada classe!

En les diferents reunions d’inici de curs, van sortir els/les representats que aquest any faran de pont i portaveus entre les famílies, els mestres i la Junta de l’AFA. Alguns/es repeteixen, d’altres, s’estrenen en aquesta tasca. Els/les delegats/des:

P3 A: Joan Marc Carrasco i Yolanda Martínez
P3 B: Carlota Guerrero i Glòria Salvadó
P3 C: Anna Ferrando i Núria Caralps
P4 A: Anna Claur i Laia Bahima
P4 B: Eulàlia Bori i Glòria Pla
P5 A: Astrid Infiesta
P5 B: Elisa Puigdomènech i Gemma Cabot
1r A: Sònia Ribas i Elsa Corominas
1r B: Daniel Clos i Glòria Balañà
2n A: Montse Clotet i Laia Corbella
2n B: Berta Palou, Melanie Gonzalvo  i Eva Querol
3r A: Ma Laura Sala i Pía Amat
3r B: Carlos González i Marta Giménez
4t A: Montserrat Camó
4t B: Antoni Bruix
5è A: Toni Cervelló
5è B: Daniel Coe-Archer
6è A: Mª Lluïsa Laplaza
6è B: Mònica Monsó

La funció del/de la delegat/da és fer de vincle entre les famílies de la classe, l’escola i l’AFA i, per tant, s’encarrega de coordinar i informar les famílies, fomentant la comunicació entre els uns i els altres.

Els/les delegats/des han d’assistir a l’assemblea de l’AFA que es fa a principi de curs per poder transmetre després tota la informació a les famílies de la seva classe. També han d’assistir a les dues reunions de delegats/des que es fan a cada curs i on, a més, han d’aportar qualsevol dubte, queixa o proposta de les famílies de la seva classe. Alhora, han de fer seguiment de les activitats de l’AFA per poder informar del grau de satisfacció de la resta de famílies i poder proposar canvis per millorar els serveis que s’ofereixen.

Els/les delegats/des també poden organitzar alguna sortida fora de l’escola (tot i que és voluntari) per facilitar el contacte entre les famílies. A més, són els/les encarregats/des de fer l’acollida a les noves famílies que s’incorporen a l’escola. Quan deixen el càrrec, han de transpassar tota la informació als/a les nous/ves delegats/des.

Els/les delegats/des de P5 fins a 5È han de participar de manera activa en el projecte Libris. Cada delegat/da haurà de reunir una tarda del mes de juny unes quantes famílies de la seva classe, que tinguin disponibilitat, per tal de revisar els llibres que es necessitaran per a l’any següent. Els lots de preparació es faran al setembre un cop rebuts els llibres nous. Totes dues convocatòries han d’estar organitzades i dirigides per la Comissió Libris de l’AFA, que ha d’anar informant els/les delegats/des de cada curs sobre les tasques a fer.

A més, els/les delegats/des de P5 col·laboren a la festa del dissabte ecològic, que organitza l’escola juntament amb l’AFA, amb l’objectiu d’engrescar les famílies de la seva classe a participar en els preparatius. La festa es fa un dissabte al  matí a principis de primavera per arrenjar el bosc i sempre amb una temàtica de sostenibilitat i ecologia.

Els/les delegats/des de 2n, per la seva banda, són el motor per impulsar les famílies del seu curs a organitzar la festa de l’AFA. Aquesta festa és per a tota l’escola, i hi estan  convidades també les famílies que el curs següent n’han de formar part. Els organitzadors tenen llibertat total per preparar-la amb un temàtica lliure, i han d’intentar l’autofinançament (en cas contrari, l’AFA n’assumiria les despeses). La festa sol consistir en tallers de matí, menjar que paguen les famílies que vulguin quedar-se a dinar i una cloenda de festa amb música i ball. Durant el matí de la festa, es fan demostracions de les diferents activitats extraescolars (teatre, dansa, futbol, bàsquet).

Els/les delegats/des de 6è coordinen l’organització de la festa de comiat dels alumnes i les alumnes i famílies de 6è dels mestres i de l’escola.

Per tot el que hem explicat, és important que doneu les vostres dades a l’AFA (bàsicament, el nom, el telèfon i l’adreça electrònica) per tal de facilitar la comunicació amb els delegats del vostre curs.

1 Comment:

Leave a Reply to Primera reunió de delegats. Feu-los arribar les vostres propostes! - AFA de CEIP Dolors Montserdà-Santapau (antiga AMPA)

Feu clic aquí per cancel·lar la resposta.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog