Home / Funcions dels delegats i delegades (Febrer del 2019)

 

Logo_AFADMS1

Funcions dels delegats i les delegades (Febrer’19)

El delegat/ada de la classe és la persona que fa de pont i portaveu entre el grup de famílies de la vostra classe,
l’AFA i l’escola en tots els temes d’interès global de l’alumnat i ajuda a la cohesió del grup d’alumnes i famílies.

Les funcions generals dels delegats i les delegades de curs són les següents:
• Recollir Inquietuds i necessitats de formació transmeses per les famílies sobre Aspectes de l’educació
dels nens i els nenes.
• Assistir a la assemblea de l’AFA.
• Coordinar i informar les famílies del curs que representa i fomentar la comunicació entre aquestes.
• Traspassar la informació de l’antic al nou delegat/ada .
• Acollir les noves famílies i potenciar la seva interrelació amb la resta de famílies de la classe i l’escola.
També potenciar la interrelació en el cas de famílies que no tenen accés a Internet o al correu
electrònic.
• Assistir a reunions trimestrals de Delegats/ades amb la direcció de l’escola i la junta de l’AFA per tractar
aspectes pedagògics i organitzatius de l’escola.
Les funcions concretes dels delegats i les delegades de cada curs són les següents:
• Delegats/ades de P4. Impulsar i liderar el traspàs en l’organització de les activitats del grup de
geganters del DMS, i un cop acabat el curs escolar, fer el traspàs per a l’any següent.
• Delegats/ades de P5. Col·laborar el dia de la festa del dissabte ecològic, organitzada per la Comissió de
participació i l’escola. Consisteix a impulsar el grup de famílies perquè col·laborin en l’organització de
la festa.
• Delegats/ades de 2n. Organitzar la festa de l’AFA. El delegat/ada n’és el motor i s’ha d’encarregar de
dinamitzar tot el grup de famílies de la seva classe per organitzar la festa. L’AFA dona suport amb tot el
que faci falta. Cal elaborar un dossier de la festa.
• Delegats/ades de 6è. Organitzar la festa de comiat dels alumnes i les alumnes de 6è.
I per dur a terme amb èxit tot això, és important que:
• Faciliteu les dades dels delegats/ades a l’AFA: nom, telèfon i correu electrònic per tal de propiciar la
comunicació.
• Us assegureu de tenir a principi de curs els correus electrònics correctes, com a mínim, d’un membre de
cada família. (S’ha de prestar atenció especialment a les famílies noves).
• Respecteu la privacitat digital de les famílies de la classe i sigueu responsables per evitar spams . Per
aquest motiu és important que els correus electrònics que envieu a les famílies de la classe siguin
sempre en còpia oculta (CCO).
• Moderar el grup Whatsapp de la classe perquè se’n faci un bon ús. (consultar document de
Recomanacions de grups Whatsapp de famílies)
Gràcies per la vostra participació i col·laboració amb l’escola .
A continuació us enumerem algunes recomanacions de la comissió de Convivència.

ALGUNES RECOMANACIONS DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

● Recordar a les famílies que les festes d’aniversari COL.LECTIVES, TRIMESTRALS i SENSE REGALS, a un
lloc on hi hagi cabuda per tothom i d’accés gratuït ajuden a la cohesió del grup i la inclusió de tots els
nens/es.
● Animar a les famílies a organitzar 1 o 2 trobades anuals de tot el grup, a un lloc de fàcil accés en
transport públic i en activitats que no suposin despesa econòmica (pícnics, excursió muntanya, …). És la
manera que totes les famílies es coneguin millor en un entorn més relaxat del dia a dia.
Els delegats/ades han de convidar directament a les famílies que estan més desconnectades del grup a
participar tant a les festes d’aniversari com a les sortides per ajudar a la seva inclusió.
● Sabem que és habitual que el grup faci un regal de fi de curs als/les metres. El delegat/ada ha de
recordar al grup que si es fan regals al professorat es poden fer dibuixos, fotos de grup, vídeos, … Hi ha
moltes possibilitats que no suposen despesa econòmica i que poden realitzar els nostres fills/es
demostrant així el nostre agraïment.
● Si hi ha famílies que puguin no entendre l’idioma vehicular, és bo que els delegats/ades els ajudin a
comprendre-les. Ja siguin informacions rellevants de l’escola com comunicacions que poden afavorir la
seva socialització dins el grup. No cal que es tradueixin les comunicacions a tot al grup sinó fer traducció
en privat a aquelles persones en concret.