Extraescolars 2020 / 2021

PREUS

– Piscina de p4 i p5: 40€
– Piscina de 1er: Sense cost.
– Piscina de 2-3er-4rt: 28€
– Escola de grups: 50€
– Skate: 26,5€
– Resta d’activitats: 23€
– Acollida: 13€ (1 dia a la setmana), 22€ (2 dies a la setmana) i 36€ (3-5 dies a la setmana).
– Ludoteca: 17€ (1 dia a la setmana), 27€ (2 dies a la setmana) i 42€ (3-5 dies a la setmana)

Totes les activitats es cobraran mensualment, excepte piscina que és de cobrament trimestral.

NÚMERO DE PLACES PER ACTIVITAT

– Futbol sala, bàsquet i teatre: màxim de 12 places.
– Escola de grups: màxim de 6 places.
– Resta d’activitats: màxim de 15 places.

Per tal que les activitats siguin viables, hi ha d’haver un mínim de 10 infants, excepte a escola de grups, que en poden ser 6.

ADJUDICACIÓ DE PLACES

Té prioritat l’alumnat que ha cursat l’activitat durant el curs anterior. En el cas que la demanda de places superi l’oferta, la resta d’inscripcions s’assignaran mitjançant sorteig.

Les famílies que no hagin obtingut plaça seran avisades mitjançant una trucada telefònica i un email abans del 30 de juny.

El termini d’inscripcions és del 7 de juny al 18 de juny. Podeu fer-la en aquest formulari. Les inscripcions fora de termini no entren a sorteig i es queden en llista d’espera.

Les inscripcions que es facin ara al juny son definitives, tot i que no es cobraran fins a l’octubre. Si s’hagués de fer algun canvi, s’ha d’avisar en els terminis i formes que s’estableixen a la normativa de baixes.

Les famílies que no estiguin al corrent en el pagament d’alguna activitat de cursos anteriors, no podran fer cap inscripció.

BAIXES

Les baixes s’han de comunicar per email a l’Albert Casanova
coordinacioextraescolarsdms@gmail.com abans del dia 25 de cada mes. Les baixes durant el mes no suposaran el retorn de la quota d’aquell mes.

Només es permeten un màxim de dos canvis d’activitat per alumne/a durant tot el curs escolar.

BEQUES I AJUTS

Les activitats extraescolars son susceptibles de demanar beca de 1er a 6è (excepte en el cas de teatre). Des de l’any passat, també es poden demanar beques per piscina.
Al setembre us farem arribar tota la informació.

GESTIÓ

Totes les activitats extraescolars a excepció de piscina (que es fa al migdia a Can Caralleu) es fan a les instal·lacions de l’escola en horari de 16:30 a 17:45h.

PISCINA a primer: A primer curs la piscina forma part de l’horari lectiu, per tant, és una activitat obligatòria i subvencionada que gestiona l’escola de manera directa.

FUTBOL SALA I BÀSQUET: Aquest any s’ofereixen tant el futbol sala a partir de 3r i el bàsquet de 5è i 6è només en la modalitat de DOS DIES més la competició. No s’ofereix un dia degut a la manca d’espai i a la gran demanda de places. La competició es farà seguint les directrius del CEEB.

ACOLLIDA MATINAL I LUDOTECA

Matinal: servei d’acollida de 8 a 9 h del matí disponible tots els dies. Necessita inscripció.

Ludoteca: servei de tarda (16:30h a 17:45h) destinat a infants de P3 fins a 2n. Realitzen jocs i petites manualitats. Es du a terme tots els dies. Necessita inscripció.

Biblioteca: servei de tarda (16:30h a 17:45h) gratuït per els alumnes de 3r fins a 6è. Hi poden llegir i fer deures. De dilluns a dijous. No és necessari inscriure’s.

DUBTES I PREGUNTES

El coordinador d’extraescolars és l’Albert Casanova, si teniu dubtes o preguntes sobre beques o altres, podeu escriure un e-mail a coordinacioextraescolarsdms@gmail.com

Per feedback, idees o suggerències de millora del servei, la Comissió d’Extraescolars està a la vostra disposició a través d’aquest correu:  extraescolars@familiesdms.cat