El Projecte educatiu de centreLa FAPAC, ha organitzat aquest passat dijous 2 de decembre, una jornada sobre el Projecte educatiu de centre. L’objectiu va ser intentar deixar constància de la importància de ser una eina per millorar el rendiment escolar.
Va presentar la jornada Enric Llurba President de la FAPAC ciutat de Barcelona, juntament amb Jordi Plana de la Diputació de Barcelona. El primer va insistir en situar el PEC com una eina diferencial del centre. El segon va explicar la importància del PEC en el nou entorn educatiu de la LEC, en el qual pren un paper rellevant el decret d’autonomia de centre.
Va comentar que les diputacions contribueixen amb l’educació d’una manera indirecta a través de biblioteques, suport a associacions de pares i mares, ajudes a ajuntaments, etc.


Posteriorment hi va haver tres ponents, el primer Ignasi García del departament d’educació, va detallar la importància del PEC, en una sèrie de punts:
– La qualitat del sistema d’ensenyament depèn dels projectes que arriben des de baix i no dels que s’imposen des de dalt
– Els PEC tenen dues característiques que els fan importants: la singularitat i l’ambició.
– La confecció del PEC determinarà en gran mesura el tipus de professors que es necessita
– La seva posada en marxa implica més que mai l’ampliació de competències de la direcció de centre. El lideratge és una necessitat vital en la direcció del centre.
– L’autonomia té com a objectiu la millora
– Una eina fonamental que necessita tot PEC és l’indicador de progressos. Es necessita tenir uns mecanismes que indiquin si es produeix millora i s’ha de saber en tot moment cap a on volem anar.
– Actualment a Catalunya hi ha 635 centres amb PEC


Seguidament Joaquín Gairin de la UAB, va parlar del “procés”.
Va donar una importància vital a la contínua avaluació per poder veure si els continus canvis són bons. Va insistir en el caràcter dinàmic del PEC. Seguidament es va aturar a explicar els 4 elements en els que el PEC ha de suportar en un equilibri constant: El projecte en si, l’organització, el personal i l’entorn.
Finalment va insistir que la singularitat és la característica fonamental del PEC i que ve donada per les necessitats dels estudiants. El projecte no ha de ser de la direcció, és de tots i el paper fonamental de la direcció ha de ser la pro-activitat (generar propostes constantment) i la difusió (fer que arribi a totes les parts)


En una segona part va parlar la directora d’escola El Roure Gros. Una escola petita (una línia) d’un poble petit de la zona de VIC amb un PEC molt singular. Va explicar breument aquestes singularitats: El tronc del projecte és el Respecte i com a elements diferencials grups d’alumnes verticals i horitzontals 3,4 i 5 anys junts, els cicles també junts i promoure les activitats entre cicles, evitant en la mesura del possible la diferenciació per edats i per coneixements. Fonamentar com a element primari el treball cooperatiu, No establir horaris rígids. Realitzar tutories verticals: tutor d’alumne no de classe. A nivell de professorat entroncar la dinàmica del curs en les passions dels seus mestres, en el cas d’aquesta escola les ciències.


Després va parlar Elisabet Manen presidenta de l’AMPA de l’escola Mestre Gibert, escola de 2 línies. Va insistir en el desconeixement del PEC per part de les famílies i va insistir la manca de mecanismes per a la millora de la comunicació entre l’escola i les famílies. Va explicar molts dels projectes que s’han realitzat durant aquests últims anys a l’escola i va donar una importància fonamental a guanyar-se el reconeixement de l’AMPA a través dels projectes i la implicació de les famílies. Un equip directiu en principi desconfiat i derrotista cap als projectes dels pares a anat convertint en un equip directiu confiat i bolcat cap a la col.laboració amb les famílies.


Finalment va intervenir Alex Castillo, com a president de l’AMPA de l’escola Collaso i Gil, escola situada en un barri amb molta immigració i un espectre social econòmic difícil. Va comentar la cruesa de l’entorn, el dèficit d’ajuts públics i l’entusiasme del professorat. Va comentar que la Llei no preveu el consens del consell escolar.


Per acabar es va realitzar un carrusel de preguntes i un petit refrigeri.
Enhorabona a la FAPAC per la Jornada.

Deixa un comentari

El teu email no es publicarà. Camps marcats amb * són obligatoris

Categories