Dilluns 4 de maig, reunió de la junta de l’AFA

La Junta de l’AFA es reuneix periòdicament un cop al mes per tractar temes diversos de funcionament i/o gestió relacionats amb les tasques de l’AFA. En coherència amb la política d’impuls de participació de les famílies, aquestes reunions estan obertes a tothom i, per tant, qualsevol pare o mare de l’escola hi té dret a assistir, ja sigui per exposar alguna qüestió que cregui convenient comunicar a la Junta, ja sigui per preguntar alguna cosa concreta o ja sigui simplement per ser-hi com a oient.

En atenció al prèviament acordat, es convoca REUNIÓ DE LA JUNTA pel proper 4 de maig, a les 21:00 h, a la sala de mestres de l’escolai que tindrà per objecte el debat i preses de decisions en els àmbits que es fan palesos en l’ORDRE DEL DIA següent:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la última reunió de la Junta.
  2. Tresoreria.
  3. Coordinació.
  4. Consell Escolar.
  5. Gestió de la infraestructura tecnològica.
  6. Festa de l’AFA
  7. Preparació propera reunió de delegats.
  8. Bloc

         Precs i preguntes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog