CONVOCATÒRIA JUNTA, 12 DE MARÇ 2019
A Barcelona, 5 de març de 2019.
En atenció al prèviament acordat, es CONVOCA REUNIÓ DE LA JUNTA PEL PROPER DIA 12 de març, a les 21:00 h, i que tindrà per objecte el debat i preses de decisions en els àmbits que es fan palesos en l’ORDRE DEL DIA següent:
1. Consell Escolar: Retorn darrer Consell Escolar. 15′
2. Coordinació: Retorn darrera reunió. 15′
3. Libris: Procés participatiu. Presentació esborrany proposta i contrast. 20’
4. Comunicació: Web AFA, projecte amb l’alumnat. 10’
5. Hàbits: Higiene bucal. 10′
6. Precs i preguntes. 20’

Fins aviat,
Borja Sans
Secretari

Categories

Subscriu-te al blog