Convocatòria Junta AFA , desembre 2018

CONVOCATÒRIA JUNTA, 11 DESEMBRE 2018

A Barcelona, 4 de desembre de 2018.

En atenció al prèviament acordat, es CONVOCA REUNIÓ DE LA JUNTA PEL PROPER DIA 11 de desembre, a les 21:00 h, i que tindrà per objecte el debat i preses de decisions en els àmbits que es fan palesos en l’ORDRE DEL DIA següent:

1. Casal d’estiu: proposta estiu vinent. (20’)

2. Libris: projecte singular i proposta procés presa de decisió sobre el romanent. (10’)

3. Sol·licitud direcció escola: demanda d’aportació per millores del pati d’infantil en el marc de la implementació del “Projecte Patis”. (10’)

4. Comunicació: proposta web conjunta d’escola i afa. (20’)

5. IIª Trobada Fem Escola: valoracions i nova proposta pel curs 2019-2020. (10’)

6. Sobre control d’esfínters a P3. (5′)

7. Reunió mobilitat amb l’Ajuntament. (5’)

8. Precs i preguntes. (10’)

Nota important: Donat la gran quantitat de punts a tractar, la importància dels mateixos i la proximitat de les vacances de Nadal, es decideix passar a la propera reunió de junta prevista pel mes de gener els següents punts:

a) Consell Escolar (CE): valoració eleccions, retorn darrer consell, funcionament comissió migdia (retorn darreres reunions i valoració) i sol·licitud de punts de l’Ordre del Dia pel proper CE.

b) Delegades: retorn trobada 1er trimestre + proposta regulació espai.

Fins aviat,

Borja Sans , Secretari

1 Comment:

  • Glòria / Respon

    Estic interessada en el tema de la mobilitat, l’escola i l’ajuntament, pero no podré venir a la junta.
    Amb qui puc parlar perquè em faci cinc cèntims?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog