Convocatòria JUNTA AFA: 8 de novembre de 2021

A Barcelona, 4 de novembre de 2021.

En atenció al prèviament acordat, es convoca reunió de la junta pel proper dia 8 de novembre a les 21:00h (presencial i online) i que tindrà per objecte el debat i preses de decisions en els àmbits que es fan palesos en l’ordre del dia següent:

 1. Presentar noves incorporacions a la Junta, nous càrrecs, i definir tasques de tot@s els membres. 15′
 2. Plantejar-nos segons pressupost actual si incorporem Libris a la quota de l’Afa i quina hauria de ser la quota. 10′
 3. Proposta Bosc. 20′
  • a) Debatre la el projecte presentat per l’escola
  • b) Decidir la forma de comunicar-lo a les famílies de cara a portar-lo a votacions a l’Assemblea Extraordinaria de l’AFA. 
 4. Retorn Consell Escolar. 15′
  • a) breu resum de temes tractats. 
  • b) Debatre Candidatura de l’AFA al Consell. 
 5. Assemblea AFA: enfoc de la trobada. 15′
 6. Precs i preguntes. 10’

Link: https://meet.jit.si/DMSJUNTAAFA

Fins aviat,

Pau Cabarrocas
Secretari


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog