CONVOCATÒRIA JUNTA, 24 GENER 2022

En atenció al prèviament acordat, es convoca reunió de la junta pel proper dia 24 de gener, a les 21:00h (presencial i online) i que tindrà per objecte el debat i preses de decisions en els àmbits que es fan palesos en l’ordre del dia següent:

  1. Retorn suggeriments Comissió Bosc. 15′
  2. Bus llançadora. 10′
  3. Comissió Mobilitat 10′
  4. Comissió Biblioteca 10′
  5. Retorn Reunió Coordinació 15′
  6. Tresoreria / Arkia. 10′
  7. Comissió xerrades. 10′
  8. Precs i Preguntes. 5′

Link: https://meet.jit.si/DMSJUNTAAFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Subscriu-te al blog