Quan l’any 1990 es signava a Barcelona la Carta de Ciutats Educadores, Va començar un repte educatiu per a l’ajuntament. 
Llegir més
S’acaba de signar un acord de protecció ètica televisiva cap als menors per part de les principals cadenes de televisió. 
Llegir més
Categories