Home / Què és l’AFA? / Autocars

 

CURS 2017 – 2018

Comissió d’autocars i empresa

  • Vocal: Borja Sans i Carlota Guerrero
  • Contacte comissió servei autocar (DMS + Tàber + Costa i Llobera): transports.taber.dms@gmail.com
  • Contacte comissió DMS:  afadms.autocars@gmail.com
  • Empresa: Grand Lord Bus, SL, tel. 93 580 12 26 / 646 452 530, info@grandlordbus.com

La Comissió d’Autocars del Dolors Monserdà i Santapau juntament amb la Comissió del Tàber i el Costa i Llobera són les encarregades d’organitzar el servei de transport escolar de les tres escoles.

L’empresa encarregada de realitzar el servei de transport escolar és GRAND LORD BUS S.L., i les comissions vetllem perquè aquesta empresa compleixi tota la normativa vigent relacionada amb el transport escolar i el servei s’adapti en la mesura que sigui possible al conjunt de necessitats de les famílies, que solen ser canviants cada curs escolar.

La contractació del servei és anual i es paga en 10 quotes de setembre a juny. A partir del moment en què es decideix fer ús mensual del servei, el compromís és per tot el curs escolar. Aquesta mesura permet garantir les línies creades, el cost per usuari i el servei (tal i com es fa amb les activitats extraescolars). Les quotes segons el tipus de servei contractat són (IVA inclòs):

a) Servei Complet: 95€ / mes.

S’aplicaran els següents descomptes quan tots els germans utilitzin el Servei Complet:

– Pagament anual: 5% de descompte.

– 75€ / mes, el segon germà.

– 55 € /mes, el tercer germà.

– 0 € /mes, el quart germà o més, gratis.

b) Mig servei: 74€ / mes.

S’aplicaran els següents descomptes quan tots els germans utilitzin el Servei Complet:

– Pagament anual: 5% de descompte.

– 60€ / mes, el segon germà.

– 45 € /mes, el tercer germà.

– 0 € /mes, el quart germà o més, gratis.

c) Servei Esporàdic Regular:

Es cobrarà segons la quantitat de trajectes utilitzats, amb un màxim de 2 / setmana. Es

calcularà un import mig mensual (Per aquest tipus de servei no s’aplicaran descomptes).

– 36€ / mes, 2 trajectes per setmana.

– 18€ / mes, 1 trajecte a la setmana.

 

A diferència d’anys anteriors, el servei d’autocar no es podrà utilitzar de manera puntual, però sí de manera esporàdica regular. El SER (servei esporàdic regular) contempla l’ús del servei durant tot el curs un màxim de dos matins, dues tardes o un matí i una tarda a la setmana, sempre els mateixos dies i les mateixes parades.

Les rutes es configuren el mes de juliol en funció dels usuaris inscrits al servei complet o de mitja ruta en el termini d’inscripció establert. Un cop confeccionades són validades per la Guàrdia Urbana de Barcelona i no poden ser modificades durant el curs (excepte casos degudament justificats).

Les inscripcions a les places SER s’obren al setembre. Els usuaris SER poden escollir alguna de les parades establertes per al curs 2017-2018

Tots els pagaments del servei s’han de fer a través de domiciliació bancària.

IMPORTANT

  • Tots els nens que facin ús del servei d’autocar han de tenir informades les dades de contacte a l’agenda escolar.
  • És necessari arribar a la parada 5 minuts abans de l’hora acordada.
  • És important que si un dia no es fa us del servei de la forma habitual es comuniqui a l’agenda i al monitor del DMS. Si no es comunica es produeix un retard en el servei ja que el monitor trucarà per confirmar. Podeu consultar els telèfons de les monitores aquí (POSAR ENLLAÇ A PDF ”RUTES TABER + TELÈFONS” )
  • Els canvis en el servei s’han de comunicar a la comissió amb un mínim de 3 dies d’antelació a transports.taber.dms@gmail.com.
  • A les rutes de tarda, si es vol que l’alumne/a pugui baixar de l’autocar sense que un adult/a els esperi, caldrà lliurar una autorització signada pels tutors del nen.